Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Spotkania Modlitewno-Formacyjne ZAK

Autor:
ks. Stanisław Rudziński SAC

Tułkowice: Rekolekcje na Podkarpaciu

W uroczystość Królowej Apostołów, 19 maja br., członkowie i współpracownicy ZAK z Rzeszowa i rejonu Strzyżowa przybyli na rekolekcje w nowym miejscu – w Ośrodku Stowarzyszenia „TAK ŻYCIU” w Tułkowicach k. Strzyżowa. Animator ZAK – Andrzej Żybura, w porozumieniu z samorządem zaadoptował budynek po byłej szkole na potrzeby związane z działalnością tegoż Stowarzyszenia, oraz członków i współpracowników ZAK.

Od 1984 r. najczęściej mieliśmy rekolekcje rejonowe ZAK w sanktuarium maryjnym w Niechobrzu k. Rzeszowa; potem wiele razy w Bonarówce k. Strzyżowa, w drewnianym budynku po szkole, który Andrzej Żybura kupił za symboliczne złotówki i wyremontował na potrzeby związane z działalnością apostolską po linii SOS, Obrony życia i Rodziny oraz ZAK. Bardzo polubiliśmy ten miły zakątek w pobliżu zabytkowego kościółka drewnianego. Niestety zarząd SOS w Warszawie przeznaczył ten budynek na sprzedaż. Członkowie i współpracownicy z Podkarpacia byli rozczarowani tą decyzją, ale nie załamali się i znaleźli nowe miejsce, po drugiej stronie Strzyżowa, w Tułkowicach. W nowym ośrodku są dobre warunki na przeżywanie rekolekcji. Brakuje tylko kaplicy, ale do kościoła parafialnego w Dobrzechowie jest tylko pół kilometra. Podczas Mszy św. parafialnych nawiązaliśmy kontakt ze wspólnotą parafialną i duszpasterzami. W promieniach uroczystości Zesłania Ducha Świętego modliliśmy się wspólnie o dary Ducha Świętego w pięknej zabytkowej świątyni, której zdjęcie załączam.

* * * * *

Gdańsk: Wieczernik rekolekcyjny „na Górce”

W dniach 26 i 27 maja br., członkowie i współpracownicy ZAK ze wspólnot Królowej Apostołów, z rejonu Pomorza, przeżyli swoje kolejne rekolekcje. Przyjechali z Trójmiasta, ze Słupska, Starogardu Gdańskiego, Tczewa i Elbląga. Rekolekcyjnym wieczernikiem był dla nas dom sióstr pallotynek na słynnej „Górce” w Gdańsku. Przeżywaliśmy rekolekcje w duchu programu duszpasterskiego w Polsce, kontemplując misterium Ducha Świętego. Najpierw w oparciu o teksty Nowego Testamentu rozważaliśmy wydarzenia ukazujące działanie Ducha Świętego w zbawczym dziele Chrystusa – od Zwiastowania aż do Wniebowstąpienia. Potem zwróciliśmy uwagę na misterium trwania na modlitwie z Maryją w Wieczerniku, uwieńczone zesłaniem Ducha Świętego. Sporo czasu poświęciliśmy refleksji nad darami Ducha Świętego, uwzględniając wypowiedzi papieża Franciszka dotyczące tych darów. Wiele razy modliliśmy się słowami św. Jana Pawła II i nawiązywaliśmy do Jego Encykliki o Duchu Świętym. Na koniec medytowaliśmy owoce działania Ducha Świętego w nas, gdy jesteśmy otwarci na Jego natchnienia i jesteśmy Jego świątynią.

Dziękowaliśmy Duchowi Świętemu za Jego udzielanie się nam, a naszej patronce Królowej Apostołów za to, że pomagała nam trwać na modlitwie w rekolekcyjnym wieczerniku. Dziękowaliśmy całej Trójcy Świętej, śpiewając: Ojcze chwała Tobie, swe życie składam Tobie, kocham Ciebie. Jezu, chwała Tobie, swe życie składam Tobie, kocham Ciebie. Duchu chwała Tobie, swe życie składam Tobie, kocham Ciebie. Trójco chwała Tobie, swe życie składam Tobie, kocham Ciebie.