Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

ZAK: Wrześniowe rekolekcje i dni skupienia wspólnot ZAK Królowej Apostołów

Autor:
ks. Stanisław Rudziński SAC

W święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 8 września br., odbył się dzień skupienia w kościele garnizonowym w Siedlcach – dla członków i współpracowników ZAK z rejonu siedleckiego. Urodziny Matki Bożej uczciliśmy modlitwą i jako Jej dzieci przypomnieliśmy sobie, że naszą miłość do Niej wyrażamy przez naśladowanie Jej, oraz posłuszeństwo – kiedy spełniamy Jej jedyne przykazanie zapisane w Ewangelii: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie” mój Syn – Jezus. Te słowa, wypowiedziane w Kanie Galilejskiej, Maryja ciągle nam przypomina w swoich objawieniach. Ciągle wzywa, abyśmy czynili to, co powiedział Jezus: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Do uczestników dnia skupienia pasowały też słowa Pana Jezusa: „Nie bój się trzódko mała” – bo było nas tylko 12 osób, a przed 30 laty bywało nawet około 40 (kiedy animatorką wspólnoty ZAK Miłosierdzia Bożego w Siedlcach była śp. Adamina Popowska). Dziękujemy Bogu za to, co było i za tych, którzy dalej trwają we wspólnocie, pomimo podeszłego wieku i słabego zdrowia.

9 września – w kaplicy Sióstr Nazaretanek w Łukowie, odbył się dzień skupienia dla członków i współpracowników ZAK z miasta i okolicznych wiosek. Jak zwykle rozpoczęliśmy modlitwą do Osób Trójcy Świętej, do Królowej Apostołów, św. Wincentego Pallottiego, bł. Elżbiety Sanny i bł. męczenników pallotyńskich. Ponieważ kilka dni wcześniej było wspomnienie błogosławionych męczenniczek – Nazaretanek z Nowogródka, dlatego do nich też skierowaliśmy naszą modlitwę, a siostrę przełożoną poprosiłem o konferencję o ich świętości i męczeńskiej śmierci. Jesteśmy wdzięczni siostrom za to, że już ponad 30 lat udostępniają nam swoją kaplicę na dni skupienia.

W dniach 14-16 września w Laskowicach Pomorskich, w Domu Misyjnym Księży Werbistów, miały miejsce rekolekcje dla wspólnot ZAK Królowej Apostołów z rejonu chełmińsko-kujawskiego i krajeńskiego. Uzbierało się ponad 40 osób. Jak zwykle najwięcej przyjechało z Solca Kujawskiego. W programie zajęć rekolekcyjnych, oprócz elementów modlitewnych, podjęliśmy rozważania na temat: Duch Święty w życiu i apostolskiej działalności Kościoła, zaczynając od refleksji nad pierwszymi rozdziałami Dziejów Apostolskich. Urozmaiceniem był film: „Purpura i czerń”, który pokazał nam fragment z życia Kościoła podczas drugiej wojny światowej. Jak zwykle dużym zainteresowaniem cieszyła się literatura religijna, która – zawieziona do domu – służy po rekolekcjach dalszej formacji chrześcijańskiej i apostolskiej. Umocnieni darami Ducha Świętego wyjechaliśmy z misyjnego wieczernika Księży Werbistów, aby dzielić się owocami rekolekcji w rodzinach i realizować apostolskie zadania ZAK.

W dniach 18 i 19 września w Słupsku, miałem spotkania z osobami, które od czerwca ubiegłego roku przyjmowały na tydzień do swoich domów relikwie św. Wincentego Pallottiego. Przyjęło je ponad 50 rodzin, ale niektórzy zapraszali do swoich domów na wspólną modlitwę przy relikwiach swoich sąsiadów i krewnych. Na spotkanie 18 września przyszło ponad 20 osób. Niektórzy z nich mówili o nadzwyczajnych łaskach otrzymanych po modlitwie przy relikwiach. Św. Wincenty Pallotti zadziałał w Słupsku – znalazł swoich sympatyków i czcicieli. Może niektórzy z nich dołączą do istniejącej tam od 33 lat wspólnoty ZAK.

20 września w Wałczu odbył się dzień skupienia dla miejscowej wspólnoty ZAK Królowej Apostołów. Naszym wieczernikiem była kaplica Ssióstr Elżbietanek, które od wielu lat przyjmują tę wspólnotę na comiesięczne spotkania modlitewno-formacyjne. Przed 30 laty była to młodzieżowa wspólnota ZAK, ukierunkowana na apostolstwo prasy i książki katolickiej, które wówczas były trudno dostępne. Teraz wspólnota, rozpoznając znaki czasu i potrzeby lokalnego Kościoła, nawiązała współpracę apostolską w wałeckich parafiach.

W dniach 21-23 września w Poznaniu-Morasku, w domu Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla, przeżyli swoje rekolekcje członkowie i współpracownicy ZAK z Poznania, Żagania i Zielonej Góry. Trwaliśmy na modlitwie pod opieką Królowej Apostołów, otwierając się na dary Ducha Świętego i błagając o nie dla wszystkich członków ZAK. W rozważaniach zwróciliśmy uwagę na owoce działania Ducha Świętego w nas i w historii Kościoła. Odnowiliśmy nasze zjednoczenie z Chrystusem i wzajemną miłość, która nie zardzewiała, chociaż jest już stara, bo od pierwszych rekolekcji rejonowych ZAK w 1984 roku w Pniewach minęły już 34 lata. Wtedy było nas dużo, około 40 osób, a teraz tylko 12; pozostali są, ale chorzy lub już w wieczności – mamy nadzieję, że w niebie. Modlimy się za nich i liczymy na ich wstawiennictwo u Boga. W rekolekcyjnych modlitwach i rozważaniach towarzyszyły nam relikwie św. Wincentego Pallottiego, bł. Elżbiety Sanny, bł. Józefa Stanka i św. Jana Pawła II. Byli i nadal są naszymi orędownikami u Boga. Dobrze nam było w rekolekcyjnym Wieczerniku, ale tak jak Apostołowie wyszli z Wieczernika Jerozolimskiego, aby głosić Ewangelię światu, tak i my wyruszyliśmy z rekolekcyjnego wieczernika do naszych domów, świadomi naszego apostolskiego posłannictwa.