Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

ZAK: Wspomnienie o śp. Bogusławie Chorostian

Autor:
ks. Stanisław Rudziński SAC

W sobotę 15 czerwca 2019 r. odbył się w katedrze fromborskiej pogrzeb śp. Bogusławy Chorostian, zaprzyjaźnionej z pallotyńską rodziną od kilkudziesięciu lat. Dumna była z tego, że jej ojciec miał na imię Wincenty. Urodziła się 8 kwietnia 1939 r. w Białymstoku. Od 1945 r. mieszkała w Olsztynie. W katach 1958-1963 studiowała historię sztuki na Wydziale Humanistycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1963 r. obroniła pracę magisterską pt.: Architektura kościoła św. Jakuba w Olsztynie. Od września 1963 r. mieszkała wraz z rodziną we Fromborku.

Pracowała w Muzeum Mikołaja Kopernika. Od 1964 r. zajmowała się również przewodnictwem po Fromborku i okolicy. Cieszyła się, że oprowadzanie wycieczek było dla niej okazją do apostolstwa. Dzieliła się bowiem nie tylko swoją wiedzą, ale też swoją wiarą i miłością do historii Kościoła i Polski. W latach 1990-2000 była katechetką we fromborskiej szkole podstawowej. W 1995 r. ukończyła trzyletnie studia zaoczne w Wyższym Studium Katechetycznym Warmińskiego Instytutu Teologiczno-Historyczno-Pastoralnego w Olsztynie i Gietrzwałdzie.

Od 1984 r. uczestniczyła w rekolekcjach dla wspólnot ZAK. Była założycielką i animatorką wspólnoty modlitewnej ZAK we Fromborku, zwanej Wieczernikiem Królowej Apostołów. Akt poświęcenia się Bogu w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego złożyła 30 maja 1987 r. podczas rekolekcji ZAK w Czarnej. Dziękujemy Bogu za jej 80 lat pięknego życia poświęconego Bogu i ludziom, za jej wiarę oraz radosną miłość do Boga, do Kościoła, do dzieła św. Wincentego Pallottiego i do Ojczyzny. Módlmy się, aby miłosierny Jezus przygarnął naszą siostrę Bogusię do swego Najświętszego Serca i obdarzył wiecznym szczęściem w królestwie swojej miłości w niebie.

Publikacje i artykuły:

Architektura kościoła św. Jakuba w Olsztynie, [w:] „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1963, nr 1;

Braniewo, [w:] Z dziejów miasta i powiatu, red. Andrzej Wakar, Braniewo 1963;

Frombork, [w:] Z dziejów miasta i powiatu, red. Andrzej Wakar, Braniewo 1963;

Frombork i okolice, Gdańsk 1986–1988;

Maryjne miasto Frombork, „Folia Fromborcensia” 1999, nr 2;

Pamiętnik Anny Schilling, Olsztyn – Frombork 2010;

Kościół św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku, Tolkmicko 2012 (współautorstwo wraz z Edith Jurkiewicz-Pilską);

– artykuły i wiersze o Fromborku publikowane w czasopismach i wydawnictwach zbiorowych, m.in. w wyborze wierszy Ziemia Elbląska sercu najbliższa pod redakcją Wiesława Redlińskiego (Malbork 1996).

Chorostian jest również autorką niewydanego dotychczas opracowania naukowego pt.: Historyczna i teologiczna wymowa portretów (Nauczycieli Wiary) oraz towarzyszących im inskrypcji w dekoracji malarskiej sklepień kościoła pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Chwalęcinie. Pierwsza wersja książki powstała w latach 1994-1995 jako praca dyplomowa napisana pod kierunkiem biskupa dr. Jacka Jezierskiego (Olsztyn – Gietrzwałd).

Nagrody i wyróżnienia:

– Srebrna Odznaka Honorowa Zasłużonym dla Warmii i Mazur (Olsztyn, 1970);

– Złota Odznaka za Opiekę nad Zabytkami (Warszawa, 1978);

– Brązowy Krzyż Zasługi (1978);

– Odznaczenie Honorowe za zasługi dla Województwa Elbląskiego (Elbląg, 1978);

– Wiktoria 2012 w Kategorii Ochrona Zabytków, przyznana przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork (2012).