Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

ZAK: SPOTKANIA MODLITEWNO-FORMACYJNE

Rekolekcje w Mrzeżynie

W dniach 5-15 czerwca 2021 roku, w Domu Rekolekcyjnym Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w Mrzeżynie, odbyły się rekolekcje dla członków i współpracowników wspólnot ZAK Królowej Apostołów. Uczestniczyły w niech 33. osoby z różnych rejonów Polski. Było wśród nich 7. małżeństw. Wykorzystaliśmy oczekiwane złagodzenie ograniczeń epidemicznych. Przyjechali nawet ci, którzy pokonali koronawirusa. Jak zwykle, od rana do obiadu, modliliśmy się i rozważaliśmy tematy związane z „Rokiem św. Józefa” oraz Prymasem Tysiąclecia. Przedpołudniowy program kończyliśmy Mszą św. Po południu był czas na odpoczynek w promieniach słońca nad Bałtykiem. W godzinie miłosierdzia odmawialiśmy koronkę do miłosierdzia Bożego – nad morzem lub w kaplicy rekolekcyjnej.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Stanisław Rudziński SAC

KONSTANCIN-JEZIORNA: Wieści z dyrektorium – ciąg dalszy

W środę, 30 czerwca, uczestnicy dyrektorium wzięli udział w szkoleniu dotyczącym ochrony dzieci i młodzieży przed wykorzystaniem seksualnym. Prowadząca zajęcia, p. Ewa Kusz,  skupiała się głównie na przedstawieniu działań prewencyjnych. Szkolenie zostało przeprowadzone dzięki Fundacji św. Józefa KEP, gdyż Fundacja pokryła koszty jego przeprowadzenia. W tym dniu Mszy św. przewodniczył ks. Przemysław Krawiec SAC, który wygłosił także homilię.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Przemysław Podlejski SAC

KONSTANCIN-JEZIORNA: Wieści z dyrektorium

Po dwóch wstępnych dniach dyrektorium (wymiana doświadczeń dot. pracy i życia wspólnotowego, spotkanie z Księżmi Prowincjałami, dzień skupienia), w kolejnych dwóch dniach (24-25 czerwca) jego uczestnicy przeżywali warsztaty homiletyczne. Prowadził je o. Tomasz Nowak OP – wędrowny kaznodzieja, rekolekcjonista, wykładowca homiletyki. Formuła warsztatów sprawiła, iż współbracia nie ograniczyli się jedynie do przyjęcia teorii z zakresu kaznodziejstwa, ale odbyli kilka ćwiczeń rozwijających umiejętność przygotowania kazania lub homilii. W tych dniach o. Tomasz głosił Słowo Boże podczas Eucharystii. W czwartkowy wieczór (24 czerwca) odbyła się wspólnotowa rekreacja, będąca także okazją do świętowania imienin ks. Ivana Vysotskiego SAC.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Przemysław Podlejski SAC

KONSTANCIN-JEZIORNA: Rozpoczęcie dyrektorium 2021

W poniedziałkowy wieczór, 21 czerwca 2021 roku, rozpoczęło się tegoroczne dyrektorium. Do domu SAK w Konstancinie-Jeziornie przyjechało 52. współbraci, aby w ramach formacji stałej wziąć udział m.in. w warsztatach homiletycznych, szkoleniach dot. uzależnień, ochrony dzieci i młodzieży przed wykorzystaniem seksualnym, skutecznej motywacji do działania, a także wysłuchać prelekcji i wykładów na temat charyzmatu pallotyńskiego, życia konsekrowanego, formacji permanentnej, obecnej sytuacji Kościoła w świecie i w Polsce itp. W obecnym roku, dwutygodniowe dyrektorium przeżywają współbracia, którzy święcenia kapłańskie lub – w przypadku braci – wieczną profesję mieli w latach 2007-2015.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Przemysław Podlejski SAC

CZĘSTOCHOWA: Rekolekcje dla braci zakonnych

W dniach 7–11 czerwca 2021 roku, w Dolinie Miłosierdzia w Częstochowie, odbyły się rekolekcje dla braci zakonnych, które poprowadził ks. Mariusz Marszałek SAC. Uczestniczyli w nich bracia ze zgromadzeń: bonifratrów, werbistów, paulistów oraz pallotynów.

Czytaj więcej

Autor:
brj. Wojciech Bieliński SAC

1 2 3 64