Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

OŁTARZEW: Święcenia prezbiteratu 2021

Sobota, 8 maja 2021 roku – uroczystość św. Stanisława, głównego patrona Polski – zapisze się na zawsze na kartach historii pallotyńskiego seminarium oraz w biogramach czterech naszych Współbraci. Marek, Pavel, Ruslan i Tomasz przez życie w domach rodzinnych, postulat, nowicjat oraz sześć lat seminaryjnej formacji gorliwie przygotowywali się na ten dzień, gdy stali się ALTER CHRISTUS – drugim Chrystusem i rozpoczęli drogę do tego, by przez kapłaństwo być jedno z Nim na zawsze.

Czytaj więcej

Autor:
kl. Dariusz Szczepanik SAC

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE: Uroczystość wiecznej konsekracji

W dniu 24 kwietnia 2021 roku w Ząbkowicach Śląskich, na ręce Wyższego Przełożonego Prowincji Zwiastowania Pańskiego, wieczną konsekrację złożył br. Rafał Jan Zajdowicz SAC.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. prowincjał Zdzisław Szmeichel SAC, który w homilii (do Ewangelii wg. św. Jana 6, 55.60-69) zadał kilka ważnych pytań o miejsce Chrystusa w naszym życiu, na które sami powinniśmy sobie odpowiedzieć.

Czytaj więcej

Autor:
brn. Marek Kozłowski

CZĘSTOCHOWA: Z Doliny Miłosierdzia

Tradycją pallotyńską pozostają Sympozja Bożego Miłosierdzia. Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną tegoroczne sympozjum, które odbyło się 10 kwietnia 2021 roku, miało jedynie formę on-line. Tematem przewodnim były kontynuatorki dzieła św. Faustyny Kowalskiej. Niewielu z nas bowiem wie, że niektóre z żądań Pana Jezusa zostały zrealizowane dopiero po śmierci największej polskiej mistyczki. Zasadniczy udział miały w tym kobiety – s. Helena Majewska, Jadwiga Osińska, Izabela Naborowska, Ludmiła Roszko. Powyższe postaci zostały zaprezentowane przez wybitnych znawców tematu: s. Mariettę – Elżbietę Kruszewską ZSJM, dr Martę Czyżak i ks. dr. Michała Damazyna. Materiały filmowe z sympozjum dostępne są zarówno na stronie FB, jak i na kanale YouTube Doliny Miłosierdzia. Ukazał się również zbiór materiałów konferencyjnych, wydany przez wydawnictwo Pallottinum.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Mariusz Marszałek SAC

ZAK: Domowy Wieczernik ZAK w Pabianicach

Kiedy zapytałem animatorkę wspólnoty modlitewnej współpracowników ZAK w Pabianicach, czy chcą, aby 22 lutego był dzień skupienia – zgodnie z wieloletnia tradycją, odpowiedziała, że wszyscy na pewno nie przyjdą – z powodu epidemii, ale może połowa będzie. I tak było, jak to widać na załączonym zdjęciu.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Stanisław Rudziński SAC

1 2 3 62