Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

KONSTANCIN-JEZIORNA: Kolejne dni dyrektorium

W środę, 19 czerwca, uczestnicy przeżywali dzień skupienia. Dwie konferencje duchowe, oraz  homilię podczas Mszy św., wygłosił ks. Grzegorz Chrapla, Misjonarz św. Rodziny.

W czwartek, 20 czerwca, pierwszym prelegentem był dr hab. ks. Przemysław Artemiuk, profesor Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, który przed południem przedstawił dwa wykłady: 1) Jak bronić wiary dzisiaj? Odcienie współczesnej apologii; 2) Czy mamy do czynienia z końcem świata chrześcijańskiego? Kilka uwag o przyszłości Kościoła. W południe przewodniczył on także Mszy św., podczas której wygłosił homilię.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Przemysław Podlejski SAC

OŁTARZEW: Nasz profesor w Grupie Roboczej ds. Wymiaru Społecznego w Procesie Bolońskim

Ks. dr hab. Krzysztof Marcyński, prof. ucz. z Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa WT UKSW przez ostatnie dwa lata był jedynym z Polski reprezentantem i delegatem MNiSW, biorącym udział w pracach Grupy Roboczej ds. Wymiaru Społecznego w Procesie Bolońskim (Working Group on Social Dimension) przy The European Higher Education Area (EHEA).

W Grupie Roboczej znaleźli się przedstawiciele: Albanii, Austrii, Belgii, Chorwacji, Danii, Francji, Niemiec i Malty. Spotkania odbywały się regularnie kilka razy w roku w Belgii, Austrii oraz Chorwacji.

Czytaj więcej

Autor:
Ks. Krzysztof Marcyński SAC

CHEŁMNO: Zakończenie roku szkolnego w Katolickich Pallotyńskich Szkołach

Po 12 miesiącach ciężkiej pracy nastał upragniony dzień zbierania laurów. Oficjalnie zakończyliśmy rok szkolny 2023/2024! Wakacje rozpoczęliśmy z przeświadczeniem, że to był dobrze wykorzystany czas.

Zgodnie z tradycją, rozpoczęliśmy od uroczystej Mszy św., podczas której ks. Kamil Wolan SAC, dyrektor Katolickich Pallotyńskich Szkół w Chełmnie, pięknie mówił o danym nam czasie. O tym, jak ważne jest, by dobrze go wykorzystać. W trakcie minionych miesięcy robiliśmy to najlepiej, jak potrafiliśmy. W piątek dziękowaliśmy za owoce i prosiliśmy o Boże błogosławieństwo na rozpoczynające się wakacje. O to, by były czasem odpoczynku, ale i pracy nad sobą, nad własnym rozwojem.

Czytaj więcej

Autor:
Agnieszka Waszkiewicz

1 2 3 95