Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

BROOKLYN: Wizyta pani Agaty Kornhauser-Dudy na Brooklynie

Autor:
Administrator

Dnia 20 września 2023 roku odwiedziła Polską Szkołę Dokształcającą im. Kazimierza Pułaskiego oraz kościół pw. św. Franciszki de Chantal na Brooklynie i jego plebanię, Pierwsza Dama Rzeczypospolitej Polskiej, pani Agata Kornhauser-Duda.

Podczas wizyty prezydentowej towarzyszyli: Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera, Konsul Generalny RP w Nowym Jorku Adrian Kubicki, wicekonsul Stanisław Starnawski oraz Prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających w USA, dr Dorota Andraka.

Po nawiedzeniu kościoła i krótkiej modlitwie, Pierwsza Dama – w towarzystwie proboszcza parafii, pani dyrektor Polskiej Szkoły Dokształcającej oraz swojej świty – przeszła do szkolnej sali wykładowej na spotkanie z uczniami, rodzicami, członkami Rady Parafialnej oraz przedstawicielką Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, panią Marzeną Zajkowską.

Po uroczystym powitaniu Pani Prezydentowej i osób towarzyszących przez dyrektor szkoły panią Bogusławę Borkowską, wspólnie obejrzano prezentację multimedialną o historii tutejszej szkoły, poświęconą jubileuszowi szkoły wystawę zdjęć i pamiątek oraz wysłuchano występu zespołu muzycznego Chantalki.

Pani Agata Kornhauser-Duda w swoim przemówieniu wyraziła uznanie dla dokonań szkoły oraz parafii, podkreślając wagę wspólnego budowania silnej Polonii w Stanach Zjednoczonych, po czym nastąpiło uroczyste wbicie tabliczki pamiątkowej w drzewiec pocztu sztandarowego szkoły oraz wpis do księgi pamiątkowej. Następnie głos zabrał proboszcz, ks. Łukasz Dutkiewicz,  podkreślając doniosłość dzisiejszego spotkania dla całej wspólnoty polonijnej na Borough Park.

W trakcie wizyty nie zabrakło też czasu na wspólne zdjęcia ze społecznością szkolną, po których to Pierwsza Dama w towarzystwie przedstawicieli wspólnoty Księży Pallotynów z Nowego Jorku, grona pedagogicznego i innych zaproszonych gości, udała się na poczęstunek przygotowany na plebanii, gdzie oczarowała wszystkich swoim ciepłem i otwartością.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za tę wizytę, za okazaną nam życzliwość oraz za dar od pary prezydenckiej dla naszego kościoła, w postaci paramentów liturgicznych.

sekretarka parafialna kościoła pw. św. Franciszki de Chantal