Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

CZĘSTOCHOWA: Wiadomości z Sekretariatu ds. Bożego Miłosierdzia

Trudno wyobrazić sobie urodziny bez gości i tortu. Tak było w Dolinie Miłosierdzia, gdzie 17 listopada 2023 roku członkowie Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego Polski południowej, wraz ze swoimi duszpasterzami – ks. Dawidem Piwowarskim SAC oraz ks. Mariuszem Marszałkiem SAC – obchodzili 20-lecie zatwierdzenia wspólnoty jako stowarzyszenia publicznego wiernych na prawie papieskim.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Mariusz Marszałek SAC

ZAK: Spotkanie formacyjne w Gliwicach

Dnia 25 października 2023 roku w kościele pw. św. Jerzego w Gliwicach-Łabędach odbyło się spotkanie formacyjne dla lokalnych grup ZAK oraz Wieczerników Miłosierdzia. Spotkanie rozpoczęło się od modlitwy koronką do Miłosierdzia Bożego. Następnie konferencję pt.: „Od ufności Abrahama do Jezusowego zawierzenia się Ojcu” wygłosił ks. Dawid Piwowarski SAC. Prowadzący dzień skupienia wskazał na zaufanie jako istotny element kultu Bożego Miłosierdzia.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Mariusz Marszałek SAC

ZAK: Spotkanie formacyjne w Kluczborku

Dnia 21 października 2023 roku w kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych odbyło się spotkanie formacyjne dla lokalnych grup ZAK oraz Wieczerników Miłosierdzia. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 9.00 konferencją na podstawie historii o uzdrowieniu Naamana. Ks. Dawid Piwowarski SAC, prowadzący dzień skupienia, podkreślił, że Pan Bóg nie wymaga od nikogo z nas rzeczy nie do zrobienia. Powierza On zadania, które czasem mogą wydawać nam się trudne. Współpraca z łaską pozwala jednak dostrzec, że są one w granicach naszych możliwości. W swoim wystąpieniu ks. Dawid nawiązał do historii św. Wincentego Pallottiego. On robił to, co należało zrobić. A jednak owoce jego pracy wyprzedziły swoją epokę.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Mariusz Marszałek SAC

ZAK: Wczasorekolekcje w Mrzeżynie

W dniach 4-14 czerwca 2022 roku, w domu rekolekcyjnym przy parafii rzymskokatolickiej w Mrzeżynie, na terenie archidiecezji szczecińskiej, członkowie i współpracownicy wspólnot ZAK Królowej Apostołów przeżyli kolejne wczasorekolekcje. Z różnych rejonów Polski przyjechało 60 osób, aby w duchu Wieczernika Królowej Apostołów trwać na modlitwie w jedności z Maryją, odnowić i umocnić przyjaźń z Chrystusem, a także między sobą oraz wypraszać dary Ducha Świętego potrzebne w apostolskiej działalności. Odpowiadając na znaki czasu modliliśmy się szczególnie o pokój na Ukrainie i całym świecie. Nasze rozważania rekolekcyjne oparliśmy na encyklice św. Jana XXIII Pacem in terris.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Stanisław Rudziński SAC

OŁTARZEW: Sesja formacyjna ZAK

W dniach 28-30 marca 2022 roku alumni I i II roku Wyższego Seminarium Duchowego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie uczestniczyli w sesji formacyjnej Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Każdy dzień tej sesji wyróżniał się swoją odrębną tematyczną specyfiką oraz stylem prowadzenia.

Czytaj więcej

Autor:
kl. Pavel Mikulka SAC

1 2 3 8