Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

ZAK: Spotkania Modlitewno-Formacyjne

Rekolekcje w Mrzeżynie

W dniach 3-13 czerwca 2019 r. odbyły się rekolekcje dla animatorów i członków wspólnot ZAK Królowej Apostołów. Uczestniczyło w nich 51 osób z różnych rejonów Polski. Modlitewno-refleksyjny program realizowaliśmy od godz. 7.30 do 13.00 oraz wieczorem. Czas od obiadu do kolacji przeznaczony był na indywidualne zajęcia i odpoczynek. Jeden dzień poświęciliśmy na autokarową pielgrzymkę na Górę Polanowską oraz Górę Chełmską. Sanktuaria na tych górach nawiązują do prawie tysiącletniej historii chrześcijaństwa na Pomorzu i wcześniejszego kultu religijnego.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Stanisław Rudziński SAC

ZAK: Wspomnienie o śp. Bogusławie Chorostian

W sobotę 15 czerwca 2019 r. odbył się w katedrze fromborskiej pogrzeb śp. Bogusławy Chorostian, zaprzyjaźnionej z pallotyńską rodziną od kilkudziesięciu lat. Dumna była z tego, że jej ojciec miał na imię Wincenty. Urodziła się 8 kwietnia 1939 r. w Białymstoku. Od 1945 r. mieszkała w Olsztynie. W katach 1958-1963 studiowała historię sztuki na Wydziale Humanistycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1963 r. obroniła pracę magisterską pt.: Architektura kościoła św. Jakuba w Olsztynie. Od września 1963 r. mieszkała wraz z rodziną we Fromborku.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Stanisław Rudziński SAC

Spotkania Modlitewno-Formacyjne ZAK: Dzień skupienia dla członków ZAK w Kluczborku

W dniu 4 maja 2019 roku, w kluczborskiej parafii p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, z inicjatywy pani Marii Brzózki, odbył się kolejny dzień skupienia dla członków Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego oraz osób, które odbywają swoją formację w Wieczernikach Bożego Miłosierdzia. Wzięło w nim udział około 40 osób, które od wielu już lat związane są z Doliną Miłosierdzia, gdzie posługują Księża i Bracia Pallotyni Prowincji Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Radosław Herka SAC

Spotkania Modlitewno-Formacyjne ZAK: Rekolekcje ZAK w Skrzatuszu

W dniach 27 i 28 kwietnia br. rekolekcyjnym wieczernikiem dla wspólnot ZAK z Wałcza, Poznania i Zakrzewa było sanktuarium maryjne w Skrzatuszu, na skraju diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, w pobliżu Wałcza. Nie łatwo było znaleźć wolny termin w domu rekolekcyjnym, ale udało się nam wcisnąć obok dwóch innych grup rekolekcyjnych i pielgrzymkowych. W pierwszym dniu mieliśmy do dyspozycji tylko kaplicę w domu rekolekcyjnym, ale było w niej to, co najważniejsze: ołtarz, Pan Jezus w tabernakulum i kopia figury Matki Bożej Skrzatuskiej. Na ołtarzu ustawiliśmy relikwie św. Wincentego Pallottiego, bł. Elżbiety Sanny i bł. Józefa Stanka. Mieliśmy więc wspaniałe towarzystwo i orędowników w naszej modlitwie i rozważaniach.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Stanisław Rudziński SAC

Spotkania modlitewno-formacyjne ZAK

Wieczernik wspólnot ZAK w Białymstoku

W sobotę 2 marca br., w kaplicy Męczenników Polskich przy kościele Ducha Świętego w Białymstoku, obok pomnika Nieznanego Sybiraka, odbył się dzień skupienia dla białostockich wspólnot ZAK. Przyjechały też dwie przedstawicielki wspólnoty ZAK w Sokółce. Uzbierało się 17 osób. Przed 30 laty w dniach skupienia uczestniczyło około 70 osób, a w rekolekcjach ponad 40. Połowa z nich jest już w wieczności albo choruje. Sprawy organizacyjne z życzliwym ks. proboszczem załatwiła s. Teresa Bajda (pallotynka), widoczna na załączonym zdjęciu. Jestem bardzo wdzięczny s. Teresie za współpracę i towarzyszenie świeckim członkom ZAK podczas comiesięcznych spotkań modlitewno-formacyjnych oraz adoracji w kaplicy Męczenników Polskich. Zakrystianka – s. Jadwiga (też pallotynka) wspierała nas w przygotowaniach do Mszy św. w dolnym kościele.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Stanisław Rudziński SAC

1 3 4 5 6 7 8