Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

CZĘSTOCHOWA: Wiadomości z Doliny Miłosierdzia

Autor:
ks. Mariusz Marszałek SAC, ks. Dawid Piwowarski SAC

8 września 2023 roku w Dolinie Miłosierdzia odbył się koncert „Siewców Lednicy”. Koncert stanowił jeden w punktów programu 41 Ogólnopolskiej Pielgrzymki ZHR na Jasną Górę. Uczestnicy koncertu mogli wysłuchać pieśni dobrze znanych z czuwań lednickich, a także popularnych pieśni maryjnych. Koncert zakończył się wspólną modlitwą oraz kapłańskim błogosławieństwem.

* * * * *

W ubiegłą sobotę, 9 września 2023 roku, 50-lecie swojego istnienia świętował Domowy Kościół. Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 10.00. W programie oprócz koncertu znalazły się także świadectwa dawane przez małżeństwa. Konferencję poświęconą rodzinom wygłosił ks. biskup Wiesław Śmigiel. Zgromadzone na placu przed kaplicą polową rodziny miały także czas, aby posilić się i odpocząć.

* * * * *

9 września w Dolinie Miłosierdzia odbyło się również otwarcie wystawy „Czuwajcie Mt 24, 42. Biała Służba 1983-2023. Harcerskie spotkania z Ojcem Świętym”. Tytuł wystawy jest nawiązaniem do słów Jezusa wypowiedzianych do Apostołów w Ogrodzie Oliwnym, ale także do przesłania skierowanego przez św. Jana Pawła II do wiernych zgromadzonych na Jasnej Górze w 1983 roku. To właśnie wtedy po raz pierwszy pełniona była Biała Służba. Wystawa stanowi przypomnienie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski, na Litwę, Łotwę, Ukrainę, ale także spotkań w Rzymie z harcerstwem ze świata – z USA, Wielkiej Brytanii, Australii czy Kanady. Przypomina także wizyty papieża Benedykta XVI w Polsce w roku 2006 czy też papieża Franciszka w 2016 roku w Polsce, w 2018 na Litwie i w 2019 w Panamie. Pomysłodawcą i realizatorem wystawy jest Fundacja Caritas Super Omnia Est, z którą współpracuje Sekretariat Bożego Miłosierdzia. Wystawę można oglądać w Dolinie Miłosierdzia w Częstochowie do 4 października br.

Otwarciu wystawy towarzyszyła promocja okolicznościowego albumu pod tym samym tytułem oraz konferencja naukowa. Wzięli w niej udział: Piotr Stawicki (komendant BS 83), Marek Jędrzejewski (komendant Pielgrzymki 1998, komenda BS 87), prof. Kazimierz Wiatr (przewodniczący ZHR 2004-2006, komenda BS 87).

* * * * *

Także 9 września br., z inicjatywy Fundacji Caritas Super Omnia Est, Sekretariatu ds. Miłosierdzia Bożego oraz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Częstochowie odbyła się konferencja pt.: „Błogosławiony Stefan Wincenty Frelichowski w niemieckich obozach zagłady”. Stefan Wincenty Frelichowski urodził się 22 stycznia 1913 roku w Chełmży. W dniu 21 marca 1927 roku wstąpił do Związku Harcerstwa Polskiego, do 2 Pomorskiej Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego w Chełmży (Hufiec Toruń). 26 czerwca 1927 roku złożył przyrzeczenie Harcerskie (krzyż harcerski L. 632 seria XXXII). W następnym roku, będąc już drużynowym, uczestniczył w zlocie środowiska chełmżyńskiego z okazji Dnia Harcerza.  W czerwcu 1931 roku w Chełmży zdał maturę, a jesienią wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. 14 marca 1937 roku przyjął święcenia kapłańskie w katedrze pelplińskiej z rąk biskupa chełmińskiego Stanisława W. Okoniewskiego. Najpierw pełnił obowiązki sekretarza i kapelana biskupiego, a od 1 lipca 1938 roku wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu. 11 września 1939 roku został aresztowany przez Gestapo wraz z wszystkimi księżmi ze swojej parafii. Był więźniem m.in. obozu koncentracyjnego w Stutthofie oraz Dachau. Podczas udzielania dobrowolnej pomocy chorym współwięźniom sam zaraził się tyfusem plamistym, który w połączeniu z zapaleniem płuc doprowadził, w dniu 23 lutego 1945 roku, do jego śmierci.

W konferencji wzięli udział: Zygmunt Jaczkowski, siostrzeniec Błogosławionego, oraz dr Robert Zadura, historyk. Po konferencji odbyła się prezentacja publikacji pt.: „Guziki sutanny. Błogosławiony S.W. Frelichowski w opowieści postulatora procesu beatyfikacyjnego” autorstwa ks. biskupa Sławomira Odera. W konferencji wzięło udział około 200 osób.