Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

KONSTANCIN-JEZIORNA: Sympozjum Instytutu Pallottiego

Autor:
brj. Damian Szymura SAC

W dniach 20-21 kwietnia 2024 roku w Konstancinie-Jeziornie odbyło się XVIII Sympozjum Instytutu Pallottiego, którego temat brzmiał: „Błogosławiona Elżbieta Sanna – Kwiat Sardynii”. Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem wszystkich gości oraz prelegentów przez ks. Przemysława Krakowczyka SAC, dyrektora Instytutu, następnie rozpoczął się cykl wykładów.

Jako pierwszy wystąpił o. dr hab. Szczepan Praśkiewicz OCD z tematem: „Bł. Elżbieta Sanna wśród wybitnych kobiet Kościoła minionych wieków”. Następnym prelegentem był gość z Sardynii – dr Gianfranco Casu – który rozwinął wątek: „Elżbieta i jej życie na Sardynii”. Ostatni wykład przewidziany pierwszego dnia, a wygłoszony przez ks. mgr. lic. Adama Golca SAC, był zatytułowany: „Życie i działalność Pątniczki Miłosierdzia w Wiecznym Mieście”. Po krótkiej przerwie przyszedł czas na Eucharystię, której przewodniczył i wygłosił homilię przełożony prowincjalny, ks. Waldemar Pawlik SAC. Podsumowaniem całego dnia był koncert chóru z Sardynii, co umożliwiło zapoznanie się z dialektem, którym posługiwała się bł. Elżbieta Sanna.

Drugi dzień rozpoczął się wspólną jutrznią. Wykłady zapoczątkował ks. dr Stanisław Stawicki SAC tematem: „Kobiety Pallottiego”. Ostatnią prelegentką była s. mgr Monika Cecot SAC, która podjęła wątek: „Mała droga Elżbiety Sanny”. Zwieńczeniem całego sympozjum była Eucharystia, której przewodniczył wiceprowincjał  ks. Przemysław Podlejski SAC, który także wygłosił homilię.

W sympozjum udział wzięli również bracia junioryści – brj. Piotr Jakóbek SAC z Gdańska oraz brj. Damian Szymura SAC z Częstochowy – dla których był to czas formacyjny, gdzie mogli pogłębić swoją duchowość oraz wiedzę na temat Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.

fot. Paweł Sierny