Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Międzyrzecz: Z posługą religijną w więzieniu…

Autor:
por. Jacek Ćwiertnia

Kapelan Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu, ks. Marek Rogeński SAC – Kustosz Sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski.

Kościół, realizując swoją misję ewangelizacyjną, obejmuje opieką duszpasterską ludzi różnych środowisk i grup społecznych, w tym również osoby przebywające w warunkach izolacji penitencjarnej. Ks. Marek Rogeński SAC, Kustosz Sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski, posługę jako kapelan w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu sprawuje od 1 września 2009 roku. Początek pełnienia służby kapelana za murami więzienia jak sam przyznał, był bardzo trudny: „to dzięki funkcjonariuszom i pracownikom międzyrzeckiego aresztu, wśród których odnalazłem prawdziwych przewodników, szybko oswoiłem się z rzeczywistością więzienną”. Jako ksiądz słynący w Międzyrzeczu jako „budowniczy”, swoją służbę rozpoczął od remontu kaplicy, która w dniu 26 marca 2010 roku z rąk Biskupa Diecezjalnego Stefana Regmunta została poświęcona.

Cóż z tego, że będziesz miał piękny Kościół, jeżeli będzie pusty…

Wiernych wśród skazanych nie brakuje, w cotygodniowych Mszach świętych uczestniczy ich zacne grono. Nie brakuje również chętnych na indywidualne posługi religijne. Międzyrzecki kapelan nie poprzestaje tylko na tym, co ściśle dotyczy jego działalności. Wspólnie z funkcjonariuszami międzyrzeckiej Służby Więziennej poszukuje nowych sposobów na powrót skazanych na właściwą drogę, po której będą mogli spokojnie stąpać po opuszczeniu więziennych murów. W swojej duszpasterskiej służbie pełnionej w areszcie wielokrotnie organizował spotkania z duchownymi, rekolekcje adwentowe i wielkopostne oraz pielgrzymki – między innymi do Sanktuarium w Rokitnie i Międzyrzeczu. Dzięki jego inicjatywie osadzeni mieli okazję uczestniczyć w nawiedzeniu Znaków Światowych Dni Młodzieży oraz, po raz pierwszy w historii, przyjąć Sakrament Bierzmowania na terenie aresztu. Sam kapelan skromnie twierdzi „szukam nowych sposobów na to, aby odnaleźć owieczki, a z posługą za murami więzienia czuję się jak ryba w wodzie”.

Wśród przełożonych i współpracowników ks. kapelan jest postrzegany jako osoba uczynna i niosąca pomoc na każdej płaszczyźnie. W swojej pracy zawsze miał na uwadze słowa wypowiedziane w Zakładzie Karnym w Płocku w 1991 roku przez Jana Pawła II „jesteście skazani, to prawda, ale nie potępieni. Każdy z Was może zostać przy pomocy łaski Bożej – świętym”. Z takim przesłaniem pełni służbę i niesie pomoc tym, którzy gdzieś zbłądzili i potrzebują duchowego wsparcia.

Ks. Marek Rogeński w dniu 15 lutego 2018 roku, w trakcie uroczystych obchodów Święta Służby Więziennej, został odznaczony srebrną odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej” przez Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Szczecinie płk. Ryszarda Chruściela.

Rzecznik Prasowy Dyrektora Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu – por. Jacek Ćwiertnia