Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

CZĘSTOCHOWA: Z Doliny Miłosierdzia

Tradycją pallotyńską pozostają Sympozja Bożego Miłosierdzia. Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną tegoroczne sympozjum, które odbyło się 10 kwietnia 2021 roku, miało jedynie formę on-line. Tematem przewodnim były kontynuatorki dzieła św. Faustyny Kowalskiej. Niewielu z nas bowiem wie, że niektóre z żądań Pana Jezusa zostały zrealizowane dopiero po śmierci największej polskiej mistyczki. Zasadniczy udział miały w tym kobiety – s. Helena Majewska, Jadwiga Osińska, Izabela Naborowska, Ludmiła Roszko. Powyższe postaci zostały zaprezentowane przez wybitnych znawców tematu: s. Mariettę – Elżbietę Kruszewską ZSJM, dr Martę Czyżak i ks. dr. Michała Damazyna. Materiały filmowe z sympozjum dostępne są zarówno na stronie FB, jak i na kanale YouTube Doliny Miłosierdzia. Ukazał się również zbiór materiałów konferencyjnych, wydany przez wydawnictwo Pallottinum.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Mariusz Marszałek SAC

ZAK: Domowy Wieczernik ZAK w Pabianicach

Kiedy zapytałem animatorkę wspólnoty modlitewnej współpracowników ZAK w Pabianicach, czy chcą, aby 22 lutego był dzień skupienia – zgodnie z wieloletnia tradycją, odpowiedziała, że wszyscy na pewno nie przyjdą – z powodu epidemii, ale może połowa będzie. I tak było, jak to widać na załączonym zdjęciu.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Stanisław Rudziński SAC

GDAŃSK: Abp Tadeusz Wojda SAC nowym arcybiskupem metropolitą gdańskim

Ojciec Święty Franciszek mianował nowym arcybiskupem metropolitą gdańskim Tadeusza Wojdę SAC, dotychczasowego arcybiskupa metropolitę białostockiego.

Arcybiskup Tadeusz Wojda SAC urodził się w 1957 r. w miejscowości Kowali na Kielecczyźnie. Po maturze wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księży Pallotynów). Po studiach seminaryjnych otrzymał święcenia kapłańskie w 1983 r. Ukończył studia z teologii fundamentalnej w Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) w Warszawie. Studiował misjologię w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Pracę doktorską obronił w 1989 r. W latach 1990-2012 pracował w Papieskim Dziele Rozkrzewiania Wiary i rzymskiej Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. W 2012 r. został podsekretarzem tejże Kongregacji.

Czytaj więcej

Autor:
Administrator

OŁTARZEW: XII Mistrzostwa Wyższych Seminariów Duchownych w koszykówkę

Każdy, kto decyduje się na wstąpienie do seminarium, wnosi do tej rzeczywistości dużo więcej, niż jedynie to, co „standardowo” kojarzy się z byciem alumnem. Wnosi swoje pasje, uzdolnienia, wnosi wszystko to, czym żył przed wstąpieniem, a czym może ubogacać innych. 6 marca 2021 r. do Białegostoku przyjechali ci klerycy, których pasją jest sport, a konkretniej – koszykówka. W XII Mistrzostwach Polski Wyższych Seminariów Duchownych wzięło udział pięć drużyn: MWSD we Wrocławiu, WSD Ojców Paulinów z Krakowa, WSD Misjonarzy Świętej Rodziny z Kazimierza Biskupiego, AWSD z Białegostoku oraz nasze pallotyńskie WSD. Turniej został rozegrany w formule „każdy z każdym” (za każdy zwycięski mecz można było zdobyć dwa punkty), zaś każda kwarta trwała pięć minut.

Czytaj więcej

Autor:
kl. Paweł Strojewski SAC

1 2 3 4 63