Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

OŁTARZEW: Wprowadzenie w posługi lektora i akolity

„Życzę wam, abyście byli lekarzami, którzy słowem i czynem będą nieśli pomoc…” – tymi słowami Wyższy Przełożony Prowincji Chrystusa Króla, ks. Zenon Hanas SAC, rozpoczął liturgię, podczas której siedmiu alumnów naszego seminarium zostało wprowadzonych w posługę lektora i akolity. Uroczystość zgromadziła wielu kapłanów, jednak okoliczności epidemiczne nie pozwoliły na przybycie rodzin i bliskich alumnów, którzy dziś rozpoczęli nowy etap w formacji do kapłaństwa.

Czytaj więcej

Autor:
kl. Mateusz Wasiński SAC

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE: W ostatnich tygodniach w nowicjacie…

W dniach od 22 do 24 stycznia br. w Ząbkowicach Śląskich przeżywaliśmy Triduum ku czci naszego Założyciela, św. Wincentego Pallottiego. Uroczystościom przewodniczył wiceprowincjał Prowincji Chrystusa Króla, ks. Waldemar Pawlik SAC. W swoich homiliach podjął temat wybranych cnót św. Józefa, wyróżnionych przez papież Franciszka w liście pasterskim Patris corde na rok tego świętego, a obecnych również u naszego Założyciela.

Czytaj więcej

Autor:
kln. Krzysztof Zawadzki

GDAŃSK: Pożegnanie ks. Tadeusza Rykaczewskiego SAC

We wtorek, 16 lutego 2021 roku, pożegnaliśmy śp. ks. Tadeusza Rykaczewskiego SAC, rekolekcjonistę, misjonarza ludowego i duszpasterza. Jego pogrzeb odbył się w kościele św. Elżbiety Węgierskiej w Gdańsku, w którym przez 40 ostatnich lat posługiwał w konfesjonale, przy ołtarzu i ambonie. Jak sam wspominał, były czasy szczególnej aktywności rekolekcyjnej, kiedy wyjeżdżał z Gdańska na początku Wielkiego Postu, aby powrócić dopiero przed Triduum Paschalnym. Zawsze jednak wracał do św. Elżbiety i wspólnoty pallotyńskiej przy tym kościele. Kiedy już choroby nie pozwalały na wyjazdy, głosił Słowo Boże w kościele i w kaplicy domowej, dla małych grup wiernych. W ostatnim kazaniu w kościele przypomniał słowem, ale też samym sobą, że nie można kochać Pana Jezusa, zapominając o krzyżu, który jest znakiem wiary, ale i też drogą do życia.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Janusz Łuczak SAC

KIETRZ: Wprowadzenie relikwii bł. ks. Ryszarda Henkesa SAC

W połowie roku 1931 do Kietrza, niemieckiego wówczas miasteczka na Śląsku, przybył ks. Ryszard Henkes SAC (1900-1945), niemiecki Pallotyn, kapłan z sześcioletnim stażem. Jego misją miała być katechizacja dzieci i młodzieży w nowo utworzonej szkole gimnazjalnej oraz głoszenie Słowa Bożego w Kietrzu i innych śląskich miejscowościach. Jego mottem życiowych stały się słowa: „Musi się znaleźć ktoś, kto to powie”. Na wieść, że w danym kościele ma głosić kazania ks. Henkes, ludzie przychodzili chętnie, a świątynie pękały w szwach. Przychodzili nie tylko wierzący, ale i ciekawscy. Podziwiano w nim odwagę. Mówił otwarcie o rzeczach, o których inni bali się mówić po cichu. Przy tym miał pełną świadomość, że jest śledzony, a jego wypowiedzi skrupulatnie zbierane przez gestapo. Z tej racji przylgnął do niego przydomek „Sługa Prawdy”. Męczennik w obronie wiary i godności ludzkiej odszedł do domu Ojca 22 lutego 1945 roku w obozie koncentracyjnym w Dachau.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Marek Kożak SAC

1 2 3 4 5 63