Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Białoruś

Autor:

BEREZA

DOM STOWARZYSZENIA

Brestskaja obł.

ul. Lenina 2A
225210 Bereza

tel./faks: (00375) 16 434 51 82

PARAFIA P.W. TRÓJCY ŚWIĘTEJ (BEREZA)

tel.: (00375) 16 432 21 86

 

 

 

PARAFIA P.W. ŚW. ALEKSEGO (SIELEC)

PARAFIA P.W. OPIEKI NMP (SIEHNIEWICZE)

 

TOŁOCZYN

DOM STOWARZYSZENIA

Witebskaja obł.
ul. Lenina 48
211070 Tołczyn

tel.: (00375) 213 65 18 42

PARAFIA P.W. ŚW. ANTONIEGO

Witebskaja obł.
ul. Lenina 50
211070 Tołoczyn

tel.: (00375) 21 365 18 42

 

WORONOWO – HERMANISZKI

DOM STOWARZYSZENIA

Grodzieńskaja obł., Woronowskij rejon
ul. Jubilejnaja 47b
231391 Woronowo

tel./faks: (00375) 15 942 08 18
tel.: (00375) 15 942 09 58

PARAFIA P.W. ŚW. APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA (WORONOWO)

 

PARAFIA P.W. TRÓJCY ŚWIĘTEJ (HERMANISZKI)

Grodzieńskaja obł., Woronowskij rejon
ul. Centralna 35
231386 Hermaniszki

tel./faks: (00375) 15 942 50 94

 

MIŃSK

PARAFIA PW. ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA I ŚW. LEOPOLDA BOGDANA MANDZICZA

Mińskaja obł.
ul. Rewalucyjnaja 1a
220030 Mińsk
Białoruś
tel.: (00375) 33 341 95 94

 

ŻŁOBIN

DOM STOWARZYSZENIA

Homelskaja obł.
ul. Karla Marksa 41в
247210 Żłobin
Białoruś
tel.: (00375) 23 342 21 87
faks: (00375) 23 342 94 84

PARAFIA PW. NMP KRÓLOWEJ ŚWIATA I ŚW. FLORIANA

Adres: jak Dom Stowarzyszenia

 

PARAFIA PW. ŚW. KAZIMIERZA

Homelskaja obł.
ul. Junych Pionierów
24 247210 Żłobin
Białoruś