Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Sosnowiec

DOM STOWARZYSZENIA

ul. Radosna 52a
41-200 Sosnowiec

tel./faks: (32) 291 39 86
tel.: (32) 294 55 01 (rektor)

e-mail: sosnowiec@sac.org.pl

konto:

PKO BP S.A. O/SOSNOWIEC
12 1020 2498 0000 8302 0130 1316

PARAFIA P.W. ŚW. ŁUKASZA EWANGELISTY

adres: jak dom Stowarzyszenia