Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Przetarg – Sala gimnastyczna Chełmno

Poznań, 25.10.2021 r.

KOMUNIKAT

Prowincja Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) informuje, że w związku z ogłoszonym 30 września br. przetargiem  nie wybrano  Generalnego Wykonawcy dla zadania pn.: „Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno-technicznym przy Szkole Pallotyńskiej w Chełmnie – dokończenie prac”.

Zainteresowanych Wykonawców prosimy o składanie ofert, po uprzednim kontakcie z ks. Markiem Borowskim SAC (tel. kontaktowy w siwz). 

 

********************************************************************

Poznań, 14.10.2021 r.

KOMUNIKAT

Prowincja Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) informuje, że przedłuża termin na składanie ofert na Wybór Generalnego Wykonawcy dla zadania pn.: „Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno-technicznym przy Szkole Pallotyńskiej w Chełmnie – dokończenie prac”

do dnia 19 października 2021r do godz. 18.00

 

********************************************************************

Poznań, 30 września 2021 r.

Prowincja Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) ogłasza przetarg, realizowany w trybie przepisów kodeksu cywilnego na Wybór Generalnego Wykonawcy dla zadania pn.: Budowa Sali Gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno-technicznym przy Szkole Pallotyńskiej w Chełmnie przy ul. Dworcowej 38, 86-200 Chełmno  – dokończenie robót budowlanych.

SIWZ wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

SIWZ

zal nr 2

zal nr 3

zal nr 4