Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

USA: Jubileusz kapłaństwa ks. Seweryna Koszyka SAC

Autor:
ks. Wiesław Gąska SAC

W ostatnią niedzielę, 9 czerwca, w naszym domu i w Sanktuarium Dzieciątka Jezus w North Tonawanda, obchodziliśmy uroczystość 65-lecia święceń kapłańskich naszego ks. Seweryna Koszyka SAC.

W Sanktuarium o godzinie 14.00 rozpoczęła się Jubileuszowa Msza św., której przewodniczył i kazanie wygłosił kapłan diecezji Buffalo, ks. Ryszard Poblocki. Uroczystą liturgię koncelebrowali: nasz Jubilat – ks. Seweryn Koszyk SAC, delegat i rektor ks. Jan Posiewała SAC, ks. Wiesław Gąska SAC oraz ks. Tadeusz Bocianowski i ks. Jacek Mazur, księża diecezji tutejszej.

Kaznodzieja przybliżył nam postać Jubilata oraz tajemnicę i piękno powołania kapłańskiego, także tego szczególnego, które trwa już 65 lat. Ileż to sakramentów świętych uzyskali ludzie wierzący Kościoła katolickiego przez ręce ks. Seweryna! Cieszyliśmy się z tego faktu razem z wiernymi,  którzy szczelnie wypełnili nasze Sanktuarium.

Przed zakończeniem Eucharystii przemówiła delegatka grupy modlitewnej SENECO, pani Elizabeth Kolby. Następnie głos zabrał ks. Jan Posiewała SAC, dziękując najpierw Bogu za powołanie ks. Koszyka oraz samemu Jubilatowi, za tyle lat posługi kapłańskiej, szczególnie tutaj, w North Tonawanda. Ksiądz Delegat przekazał również gratulacje i życzenia: od ks. generała Zenona Hanasa SAC, od ks. prowincjała Zdzisława Szmeichla SAC, a także od członków Delegatury Dzieciątka Jezus.

Sam Jubilat, nie czując się fizycznie zbyt dobrze, nie zabrał głosu, krótko tylko mówiąc: dziękuję.

Po Mszy św. większość jej uczestników udała się do głównej sali naszego domu na poczęstunek i wspólne świętowanie. Oczywiście był tort jubileuszowy, dużo życzeń i radości oraz nasze narodowe „Sto lat”.

Dzielimy się tym wszystkim z naszymi współbraćmi, prosząc o modlitwę za czcigodnego Jubilata ks. Seweryna Koszyka SAC.