Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

USA: Uroczystość odsłonięcia banera upamiętniającego błogosławioną rodzinę Ulmów

Autor:
Administrator

Dnia 28 stycznia br. w kościele pw. św. Franciszki de Chantal na Brooklynie odbyła się ceremonia odsłonięcia banera upamiętniającego błogosławioną rodzinę Ulmów, bestialsko zamordowaną przez hitlerowców 24 marca 1944 r. za pomoc niesioną żydowskim sąsiadom. Proboszcz parafii wraz z parafianami postanowili uhonorować owych Sprawiedliwych wśród Narodów Świata poprzez dedykowanie im pamiątkowego banera, który od 28 stycznia można zobaczyć na zewnętrznej ścianie kościoła od 13 alei, w sercu żydowskiego Borough Park.

Niedzielne wydarzenie rozpoczęło się wystąpieniem pana Edwarda Pieniaka, który podzielił się świadectwem ratowania Żydów przez swoją rodzinę, w okresie II wojny światowej. Następnie miała miejsce uroczysta Msza św., uświetniona występem dziecięco-młodzieżowego zespołu muzycznego Chantalki pod kierunkiem pani Ewy Wiater. Wprowadzono również sztandar Polskiej Szkoły Dokształcającej im. gen. Kazimierza Pułaskiego na Brooklynie, który uświetnia wszystkie ważne – nie tylko szkolne – uroczystości w tejże polskiej parafii.

Po koncelebrowanej Mszy św., wszyscy przybyli udali się na zewnątrz kościoła, w celu odsłonięcia pamiątkowego banneru, zaprojektowanego przez pana Krzysztofa Dyjaka, przy zaangażowaniu rodzin: Dyjak, Wiater, Marcinkiewicz i Paluch. Pan Krzysztof Dyjak podczas swojej pracy posiłkował się psychologią kolorów, która pokazuje jak barwy mogą podświadomie podkreślać walory obrazów i wydźwięk słów. W tym przypadku błękit nieba otaczający ponure fotografie ofiar oraz przekaz: „LET US NOT FORGET THEIR SACRIFICE”.

Tuż po wspólnym odśpiewaniu hymnu narodowego Mazurka Dąbrowskiego aktu odsłonięcia banera dokonali wspólnie: Konsul Generalny RP Adrian Kubicki oraz Naczelny Rabin Galicji – Edgar Chaim Baruch Gluck.

Do uczestników uroczystości swoje słowa jako pierwszy skierował Rabin Gluck, wypowiadając się na temat człowieczeństwa i uniwersalnych wartości, które zatriumfowały w życiu Ulmów i współtowarzyszy ich niedoli. Rabin Gluck podkreślił, że upamiętnienie takich wielkich postaci, jak rodzina Ulmów, przekazywanie wiedzy o nich następnym pokoleniom, jest naszą powinnością. Drugi w kolejności głos zabrał Konsul Generalny RP Adrian Kubicki, który wyraził nadzieję, że tego typu inicjatywy, spotkania kontynuowane w przyszłości, przyczynią się do budowania dialogu między religiami oraz do budowy wspólnoty kulturowej.

Niedzielna uroczystość uwieńczona została okolicznościowym koszernym poczęstunkiem, zainicjowanym przez Rabina Glucka, podczas którego padło wiele ciepłych i wzruszających słów, a wszyscy podkreślali doniosłość i wagę tego lokalnego wydarzenia, nieprzypadkowo mającego miejsce nazajutrz po obchodach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Autorami zdjęć są: B. Borkowska, A. Wiater, W. Marciniec

sekretarka parafialna kościoła św. Franciszki De Chantal