Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Wiadomość żałobna – KS. STEFAN DOMAGAŁA SAC

Autor:
Administrator

Dnia 24 października 2020 roku zmarł nasz współbrat
KS. STEFAN DOMAGAŁA SAC

Ks. Stefan DOMAGAŁA SAC (1932 – 2020) urodził się 24 lipca 1932 r. we wsi Góra, która obecnie jest częścią miasta Żnin. W miejscowym kościele parafialnym św. Marcina otrzymał 31 lipca tr. Sakrament Chrztu. Pochodził z rodziny robotniczej Wincentego i Agnieszki z d. Kuberackich. 1 września 1949 r. rozpoczął naukę w szkole średniej, w Małym Seminarium Duchownym w Wadowicach na Kopcu. Następnie wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) i 8 września 1952 r. został obłóczony w Ząbkowicach Śląskich przez ks. prowincjała Stanisława Czaplę. Tam też 5 lipca 1953 r. złożył pierwszą konsekrację na ręce ks. radcy prowincjalnego Józefa Wróbla, a wieczną – 5 lipca 1957 r. w Ołtarzewie – na ręce ks. prowincjała Stanisława Czapli. W latach 1953-59 odbył w Ołtarzewie studia filozoficznoteologiczne i tam przyjął święcenia kapłańskie, 11 czerwca 1959 r., z rąk bpa Zygmunta Choromańskiego. Na swoim obrazku prymicyjnym zamieścił znamienne słowa: „Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo na wieki miłosierdzie Jego” (Ps. 105, 1), które stały się jego zawołaniem i dewizą życia.


Bezpośrednio po święceniach kapłańskich odbył roczne Studium Pastoralne w Gdańsku, a następnie pracował jako duszpasterz w: Szczecinie (1960-61), Kielcach Karczówce (1961-68), Wadowicach (1968-69) i Kościelisku (1969). Pełnił obowiązki wikariusza w: Poznaniu (1969-72), Kisielicach (1972-73) i ponownie w Poznaniu (1973-74); w Poznaniu przez kilka miesięcy pomagał przy rozbudowie drukarni Pallottinum i domu (od kwietnia do sierpnia 1972 r.). Od 1974 r. łączył funkcje duszpasterskie z obowiązkami administratora domu w Ząbkowicach Śląskich (1974-76), Warszawie (1976-77) i w Chełmnie (1977-78).

W 1978 r. został mianowany rektorem domu i proboszczem w Kisielicach. Tam, za jego kadencji, podniesiono do rangi samodzielnych parafii dotychczasowe filie w Łęgowie i Goryniu. W latach 1984-90 był proboszczem w Przedborowej k. Ząbkowic Śląskich. W 1990 r. został skierowany do Poznania na administratora domu, mianowano go również wicerektorem miejscowej wspólnoty. Ostatnią jego placówką było Chełmno, gdzie jako duszpasterz pracował od 2002 r. Był tam cenionym spowiednikiem i kierownikiem życia duchowego wielu parafian. Tam też w 2009 r. obchodził jubileusz 50-lecia kapłaństwa, a ostatnio – 9 czerwca 2019 r. – jubileusz 60-lecia kapłaństwa.

Ks. Stefan Domagała zmarł 24 października 2020 r. w szpitalu w Grudziądzu na Covid-19. Przeżył 88 lat, w tym 67 lat w Stowarzyszeniu i 61 lat w kapłaństwie. Większość swego życia kapłańskiego poświęcił pracy duszpasterskiej. Był kapłanem radosnym, a w stosunku do współbraci pallotyńskich – uczynnym i koleżeńskim. Powierzane mu zadania zawsze wypełniał rzetelnie i solidnie, z pełnym zaangażowaniem.

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Stefana Domagały SAC odbędą się 3 listopada br. (wtorek) o godz. 13.00, w pallotyńskim kościele p.w. św. Józefa w Chełmnie (ul. Dworcowa 38). Nasz Współbrat zostanie pochowany na cmentarzu parafialnym w Chełmnie.

Śp. ks. Stefana polecajmy Miłosierdziu Bożemu, prosząc dla Niego o łaskę nieba.
Zarząd Prowincjalny, Poznań