Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE: Obłóczyny

Autor:
kln. Jan Moroz

W dniach 16-24 sierpnia przeżywaliśmy w naszym domu w Ząbkowicach rekolekcje Lectio Divina, które miały nas bezpośrednio przygotować do uroczystości obłóczyn. Wprowadzenia do rozważań dla naszej grupy (Uwierzyć Jezusowi – rekolekcje ze św. Markiem) poprowadził ks. Dawid Piwowarski SAC. Rekolekcje, choć niełatwe – gdyż osiem dni w milczeniu, pozwoliły nam lepiej wsłuchać się w to, co Pan Bóg chciał nam przekazać w tym ważnym dla nas czasie.

Dwa dni po zakończeniu rekolekcji nadszedł upragniony dzień obłóczyn. Już dzień wcześniej zjeżdżali się pierwsi zaproszeni goście, a w dzień właściwy odwiedził nas – co staje się już tradycją – postulat, czyli nasi „następcy”.

Mszę św. sprawował i strój Stowarzyszenia wręczył nam ks. Zdzisław Szmeichel SAC, przełożony Prowincji Zwiastowania Pańskiego, zaś homilię wygłosił ks. Waldemar Pawlik SAC, przełożony Prowincji Chrystusa Króla. Łącznie zostało nas obłóczonych czterech nowicjuszy (trzech z prowincji zachodniej, jeden ze wschodniej). Do Ołtarzewa wyrusza nas trzech, gdyż brat Robert zostaje, aby tutaj – w Ząbkowicach – przeżyć swój drugi rok nowicjatu.

Polecamy się wszystkim w modlitwie, abyśmy godnie nosili strój Stowarzyszenia.

Obejrzyj zdjęcia