Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Bielsko-Biała

DOM STOWARZYSZENIA

ul. św. Andrzeja Boboli 41
43-316 Bielsko-Biała

tel.: (33) 814 08 48
faks: (33) 816 47 47

e-mail: bielsko@sac.org.pl

PARAFIA P.W. ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

adres: jak dom Stowarzyszenia

tel.: (33) 814 08 48
faks: (33) 816 47 47

http: www.bielsko.pallotyni.pl

konto:

BANK PEKAO
25 1240 6449 1111 0010 8513 7175