Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Kisielice

DOM STOWARZYSZENIA

ul. Kościelna 3
14-220 Kisielice

tel./faks: (55) 275 60 19
e-mail: kisielice@sac.org.pl

PARAFIA P.W. MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ ŚWIATA

adres: jak dom Stowarzyszenia

konto:

BS O/KISIELICE
94 8320 0005 0040 3902 2000 0010