Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

KONSTANCIN-JEZIORNA: Spotkanie pallotyńskich formatorów

Formacja to droga, którą człowiek powołany podąża, upodabniając się każdego dnia do Syna Bożego. To przeświadczenie towarzyszyło odpowiedzialnym za pallotyńską formację, którzy z końcem listopada zebrali się, aby przedyskutować stan tej drogi w naszym Stowarzyszeniu. Spotkanie odbyło się w dniach 28-30 listopada w Centrum Animacji Misyjnej SAC w Konstancinie-Jeziornie. Przedstawiciele duszpasterstwa powołań, nowicjatu i seminarium oraz sekretarze ds. formacji obu prowincji uczestniczyli w prelekcji o. dr. Jacka Prusaka SJ, który mówił o roli psychologii w formacji, a także ks. dr. Tomasza Trzaskawki z Gniezna – współtwórcy polskiego wydania Ratio Institutionis Sacerdotalis. Czas refleksji i modlitwy był dobrą okazją do: ewaluacji procesu formacyjnego w Stowarzyszeniu, wymiany osobistych doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących przyszłości formacji. Liczymy na dobre i pełne formacyjnego zapału owoce tego czasu.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Grzegorz Suchodolski SAC

OŁTARZEW: Sympozjum o Słudze Bożym ks. Stanisławie Szulmińskim

W dniach 27-28 listopada, w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie, odbyło się Międzynarodowe Sympozjum Naukowe w 80. rocznicę chwalebnej śmierci Sługi Bożego Stanisława Szulmińskiego SAC pt. „Szulmiński. Miłość potężniejsza niż śmierć”. Organizatorami oprócz WSD byli: Pallotyński Ośrodek Postulacji oraz Instytut Pallottiego. W sympozjum uczestniczyli klerycy, bracia i księża pallotyni, a także siostry pallotynki i świeccy członkowie Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Obecni byli: ks. Zenon Hanas SAC (przełożony Prowincji Chrystusa Króla) i ks. Przemysław Podlejski SAC (wiceprowincjał Prowincji Zwiastowania Pańskiego), Tatiana Cepukoit (dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”), Paweł Kanclerz (burmistrz Ożarowa Mazowieckiego). W sympozjum można było uczestniczyć online dzięki transmisji internetowej, realizowanej przez telewizję EWTN i telewizję Misericordia.

Czytaj więcej

Autor:
kl. Mateusz Wasiński SAC

OŁTARZEW: Uroczystości pogrzebowe śp. br. Franciszka

28 października o 11.00 w kościele parafialno-seminaryjnym odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. br. Franciszka Dziczkiewicza SAC. Pół godziny przed rozpoczęciem Eucharystii zebrani księża, bracia, klerycy i siostry zakonne, odmówili wspólnie różaniec w intencji zmarłego. Mszy św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Zenon Hanas SAC. Ksiądz prowincjał w homilii podkreślił, że ludzie o miłej naturze – a taką miał śp. br. Franciszek – są cenni w oczach Bożych. Miał on bowiem naturę wrażliwą, otwartą na drugiego człowieka, o czym świadczył stale gorący czajnik.

Czytaj więcej

Autor:
kl. Mateusz Wasiński SAC

CZĘSTOCHOWA: Wdzięczni za Pallotyńskie Czuwanie Młodych 2021

Czy dojdzie do spotkania w Częstochowie? Czy uda się zrealizować plany związane z Pallotyńskim Czuwaniem Młodych? Czy wszystko dobrze się skończy? Te pytania w ostatnim czasie towarzyszyły organizatorom czuwania w Częstochowie. Ale jeszcze jedno pytanie było kluczowe w te dni – Czy wierzysz?

Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu i Częstochowskiej Pani, że pomimo niepewnego jutra, związanego z epidemią, doszło do spotkania i że przebiegło ono bezpiecznie. Dziękujemy, że dana nam była chwila, aby się zatrzymać, pomodlić się i na nowo uświadomić sobie, czy jeszcze wierzę? A jeśli tak, to w kogo lub komu?

Czytaj więcej

Autor:
ks. Krzysztof Freitag SAC

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE: Wizytatorzy generalni w Ząbkowicach Śląskich

W dniach 12-14 października br. odbyła się wizytacja generalna w Ząbkowicach Śląskich. Naszymi wizytatorami byli: ks. Jacob Nampudakam, przełożony generalny oraz ks. Denilson Geraldo, radca generalny. Wizytatorzy zaraz po przybyciu udali się na Mszę św. i spotkanie w Przedborowej, z tamtejszymi duszpasterzami. Oficjalne rozpoczęcie wizytacji miało miejsce w naszej ząbkowickiej kaplicy domowej 13 października rano. Ten dzień był szczególnie poświęcony indywidualnym spotkaniom ze współbraćmi po wiecznej profesji. Nasi Wizytatorzy, razem ze starszymi domownikami i nowicjuszami, wzięli udział w wieczornym nabożeństwie fatimskim – Mszy św. i procesji różańcowej – które miało miejsce w tutejszej wspólnocie parafialnej.

Czytaj więcej

Autor:
kln. Michał Skrobis, brn. Damian Szymura

1 2 3 67