Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Oświadczenie

W odpowiedzi na pojawiające się pytania o status prawny ks. Łukasza Prausy informuję, iż ks. Łukasz Prausa SAC nie mieszka w domu pallotyńskim, do którego został skierowany.

Przełożeni zakonni nie mają tym samym wpływu na jego działalność, której ślady można znaleźć w mediach społecznościowych. Ks. Łukasz Prausa SAC nie pełni obecnie żadnej funkcji, która by została mu wyznaczona przez przełożonego.

Ks. Przemysław Podlejski SAC, rzecznik prasowy Prowincji Zwiastowania Pańskiego (20.01.2022 r.)

Czytaj więcej

Autor:
Ks. Przemysław Podlejski SAC

CZĘSTOCHOWA: Rekolekcje w Dolinie Miłosierdzia

W dniach 6-9 czerwca br. w Dolinie Miłosierdzia odbyły się doroczne rekolekcje dla członków „Ognisk Pokutnych”. Czciciele Ducha Świętego – Ogniska Pokutne – są wspólnotą duchową żyjącą w świecie, w swoich rodzinach, poświęconą Bogu przez złożenie ślubów: wierności, miłości i posłuszeństwa. Realizują one orędzie Matki Bożej dane całemu światu w Fatimie.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Mariusz Marszałek SAC

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE: Zawierzenie Maryi

Dnia 4 czerwca 2022 roku dokonaliśmy – jako wspólnota nowicjatu – aktu zawierzenia całego naszego kursu Maryi Królowej Apostołów. Przygotowywaliśmy się do tego wydarzenia poprzez rekolekcje, które wygłosił nam – w dniach 24-27 maja, ks. Dariusz Przybyszewski SAC, ojciec duchowny Okresu Wstępnego. W poszczególnych naukach ukazywał nam on wielką rolę i miejsce Maryi, zarówno w historii zbawienia, jak i w duchowości naszego Założyciela św. Wincentego Pallottiego oraz całego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Czas przeżyty w ciszy stanowił dla nas niewątpliwą okazję do duchowej odnowy.

Czytaj więcej

Autor:
kln. Paweł Skubis

DOLINA MIŁOSIERDZIA: Sesja formacyjna

O ważności formacji permanentnej w życiu pallotyna nikogo nie trzeba przekonywać. Szczególnym czasem takiej formacji jest spotkanie księży do piątego roku kapłaństwa. Tegoroczne warsztaty odbyły się w Dolinie Miłosierdzia w dniach 6-8 czerwca. Tematem przewodnim spotkania był Sakrament Pokuty i Pojednania. Sesję poprowadził br. Adam Gęstwa OFM Cap ze Szkoły Spowiedników, prowadzonej przez br. kapucynów. Był to bardzo intensywny i owocny czas formacji i modlitwy. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację tego spotkania i wierzymy, że wiedza i doświadczenie zdobyte w Dolinie Miłosierdzia przyczynią się do owocniejszego doprowadzania penitentów do spotkania i żywej relacji z Jezusem.  

Czytaj więcej

Autor:
ks. Marcin Przywara SAC

CZĘSTOCHOWA: Wystawa ikon

W niedzielę 5 czerwca 2022 roku odbyło się otwarcie wystawy prac adeptów 2-letniej Szkoły Pisania Ikon pw. Wszystkich Świętych, działającej przy Dolinie Miłosierdzia w Częstochowie. Szkoła prowadzona jest przez p. Honoratę Wojczyńską. Opiekunem duchowym oraz wykładowcą jest ks. Mariusz Marszałek SAC. Uczestnicy Szkoły podczas comiesięcznych warsztatów zaznajamiają się z podstawami rysunku oraz zgłębiają tajniki sztuki ikonograficznej. W programie, oprócz zajęć artystycznych, są również wykłady z duchowości, adoracja, Msza św. i modlitwa w ciszy.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Mariusz Marszałek SAC

1 2 3 72