Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

KOMUNIKAT Nuncjatury Apostolskiej w Polsce

Ojciec Święty Franciszek mianował ks. Adriana Józefa GALBASA SAC, przełożonego prowincji Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Palotyni) w Poznaniu, biskupem pomocniczym diecezji ełckiej i przydzielił mu stolicę tytularną Naisso.

Czytaj więcej

Autor:
Administrator

OŁTARZEW: II Forum Prefektów Studiów

II Forum Prefektów Studiów rozpoczęło się w seminaryjnej auli, gdzie ks. rektor Mirosław Mejzner i ks. Krzysztof Marcyński, prefekt studiów, powitali przybyłych gości, a wśród nich mówców w części dopołudniowej: s. Małgorzatę Chmielewską, p. prof. Monikę Przybysz, ks. Krzysztofa Pawlinę i o. Piotra Kropisza. Podkreślili też obecność licznych uczestników Forum z różnych seminariów duchownych w Polsce, m.in. WSD księży werbistów czy neokatechumenalnego Redemptoris Mater. W debacie eksperci próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie, czy smartfon stanowi w seminarium błogosławieństwo czy przekleństwo.

Czytaj więcej

Autor:
kl. Karol Piłacik SAC

STANY ZJEDNOCZONE: Nowojorska Polonia uczciła Święto Niepodległości

Nowojorska Polonia uczciła Narodowe Święto Niepodległości, przypadające w roku stulecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i USA. Jej zasłużeni reprezentanci odebrali w konsulacie RP w Nowym Jorku odznaczenia państwowe.

O drodze do suwerenności utraconej w 1795 roku i o ojcach niepodległości, marszałku Józefie Piłsudskim i Ignacym Janie Paderewskim, mówił w okolicznościowym wystąpieniu konsul Kamil Henne. Wskazywał na ich rolę jako architektów II Rzeczypospolitej.

„Składamy też hołd wiernemu i dzielnemu narodowi polskiemu” – powiedział konsul.

Czytaj więcej

Autor:
Andrzej Dobrowolski (PAP)

KONSTANCIN-JEZIORNA: Spotkanie formatorów

Z inicjatywy Zarządów Prowincjalnych obu polskich prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, w dniach od 2 do 4 listopada, w pallotyńskim Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornie miało miejsce spotkanie formatorów. Zaproszeni zostali księża posługujący na wszystkich szczeblach pallotyńskiej formacji obejmującej: postulat, nowicjat, juniorat oraz czas formacji seminaryjnej. Całość spotkania animowana była przez księży sekretarzy ds. formacji: ks. Przemysława Podlejskiego SAC i ks. Artura Stępnia SAC. Obecni na spotkaniu byli księża prowincjałowie: ks. Adrian Galbas SAC oraz ks. Zenon Hanas SAC.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Kamil Wolan SAC

1 2 3 47