Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Oświadczenie

W odpowiedzi na pojawiające się pytania o status prawny ks. Łukasza Prausy informuję, iż ks. Łukasz Prausa SAC nie mieszka w domu pallotyńskim, do którego został skierowany.

Przełożeni zakonni nie mają tym samym wpływu na jego działalność, której ślady można znaleźć w mediach społecznościowych. Ks. Łukasz Prausa SAC nie pełni obecnie żadnej funkcji, która by została mu wyznaczona przez przełożonego.

Ks. Przemysław Podlejski SAC, rzecznik prasowy Prowincji Zwiastowania Pańskiego (20.01.2022 r.)

Czytaj więcej

Autor:
Ks. Przemysław Podlejski SAC

KONSTANCIN-JEZIORNA: Dyrektorium 2022

W dniach od 13 do 19 czerwca br. w pallotyńskim domu w Konstancinie-Jeziornie odbyło się dyrektorium, w którym uczestniczyli najstarsi pallotyni z obu polskich prowincji (księża wyświęceni w 1980 r. i starsi, a także bracia składający w tym okresie wieczną konsekrację) oraz kilku młodszych księży, którzy w poprzednich latach nie mogli uczestniczyć w tej formie formacji permanentnej.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Przemysław Podlejski SAC

POZNAŃ: Jubileusz poznańskiego Duszpasterstwa Akademickiego

19 czerwca 2022 roku, wieczorną Mszą świętą Akademicką, rozpoczęliśmy świętowanie 50-lecia istnienia poznańskiego Duszpasterstwa Akademickiego. Modlitwie przewodniczył ks. arcybiskup Adrian Galbas SAC.

Historia naszego Duszpasterstwa Akademickiego rozpoczyna się w roku 1972. Parafia obchodzi wtedy swój srebrny jubileusz powstania. W tym roku ks. Paweł Góralczyk SAC zostaje posłany do pracy w parafii jako duszpasterz „ośrodka akademickiego”. W parafialnej kronice, we wpisie z października 1972 roku czytamy: „Mszą świętą o godzinie 9.00 w kaplicy przy kościele, rozpoczął się rok Duszpasterstwa Akademickiego. Księża apelują do młodzieży studiującej z naszej parafii, aby podjęła systematyczną pracę w Ośrodku Akademickim w celu pogłębiania swej świadomości religijnej i odkrywania na nowo swojego powołania w świecie i w Kościele”.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Krzysztof Freitag SAC, duszpasterz

CZĘSTOCHOWA: Rekolekcje w Dolinie Miłosierdzia

W dniach 6-9 czerwca br. w Dolinie Miłosierdzia odbyły się doroczne rekolekcje dla członków „Ognisk Pokutnych”. Czciciele Ducha Świętego – Ogniska Pokutne – są wspólnotą duchową żyjącą w świecie, w swoich rodzinach, poświęconą Bogu przez złożenie ślubów: wierności, miłości i posłuszeństwa. Realizują one orędzie Matki Bożej dane całemu światu w Fatimie.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Mariusz Marszałek SAC

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE: Zawierzenie Maryi

Dnia 4 czerwca 2022 roku dokonaliśmy – jako wspólnota nowicjatu – aktu zawierzenia całego naszego kursu Maryi Królowej Apostołów. Przygotowywaliśmy się do tego wydarzenia poprzez rekolekcje, które wygłosił nam – w dniach 24-27 maja, ks. Dariusz Przybyszewski SAC, ojciec duchowny Okresu Wstępnego. W poszczególnych naukach ukazywał nam on wielką rolę i miejsce Maryi, zarówno w historii zbawienia, jak i w duchowości naszego Założyciela św. Wincentego Pallottiego oraz całego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Czas przeżyty w ciszy stanowił dla nas niewątpliwą okazję do duchowej odnowy.

Czytaj więcej

Autor:
kln. Paweł Skubis

1 2 3 73