Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

KONSTANCIN-JEZIORNA: XXII Zebranie Generalne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego

Dzień 14

W plan niedzieli, 2 października, został wpisany wyjazd do Częstochowy, do Sanktuarium Matki Bożej, wielkiego narodowego sanktuarium pielgrzymkowego. Z radością wstaliśmy wcześnie, by już o 7.00 rano wyruszyć dwoma autokarami w trasę. Dzięki wczesnemu wyjazdowi mogliśmy zgromadzić się w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Mszy św. o godz. 11.00, której przewodniczył nowy przełożony generalny, ks. Zenon Hanas, drugi polski pallotyn wybrany na Przełożonego Generalnego SAC.

Czytaj więcej

Autor:
Administrator

KONSTANCIN-JEZIORNA: XXII Zebranie Generalne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego

Dzień 10

Uczestników Zebrania Generalnego swoją obecnością zaszczycił ks. kard Kazimierz Nycz, ordynariusz diecezji warszawskiej. Ks. Kardynał był głównym celebransem porannej Eucharystii, koncelebransami byli ks. Jacob Nampudakam SAC, przełożony generalny, i ks. Zenon Hanas SAC, prowincjał Prowincji Chrystusa Króla. Ksiądz Generał podziękował Jego Eminencji za okazywane przez niego uznanie i szacunek dla pallotynów, i dla pallotyńskiego charyzmatu.

Czytaj więcej

Autor:
Administrator

Przestroga przed nieposłusznym/suspendowanym księdzem

Niestety – zwłaszcza w ostatnich miesiącach – docierają do nas informacje o księżach, którzy uporczywie trwają w nieposłuszeństwie swoim przełożonym i prowadzą publiczną działalność, narażając tym samym wiernych na zerwanie jedności z Kościołem. W związku z tym warto wiedzieć, że:

Czytaj więcej

Autor:
Ks. Przemysław Podlejski SAC

Oświadczenie

W odpowiedzi na pojawiające się pytania o status prawny ks. Łukasza Prausy informuję, iż ks. Łukasz Prausa SAC nie mieszka w domu pallotyńskim, do którego został skierowany.

Przełożeni zakonni nie mają tym samym wpływu na jego działalność, której ślady można znaleźć w mediach społecznościowych. Ks. Łukasz Prausa SAC nie pełni obecnie żadnej funkcji, która by została mu wyznaczona przez przełożonego.

Ks. Przemysław Podlejski SAC, rzecznik prasowy Prowincji Zwiastowania Pańskiego (20.01.2022 r.)

Czytaj więcej

Autor:
Ks. Przemysław Podlejski SAC

KONSTANCIN-JEZIORNA: Polak nowym Przełożonym Generalnym SAC

1 października delegaci XXII Zebrania Generalnego wybrali ks. Zenona Hanasa SAC, dotychczasowego Przełożonego Prowincjalnego warszawskiej prowincji Pallotynów, na Przełożonego Generalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (pallotynów).

Ks. Zenon Hanas SAC urodził się 16 czerwca 1963 r. w Legionowie. Święcenia kapłańskie przyjął 6 maja 1989 r. w Ołtarzewie z rąk kard. Józefa Glempa. Ukończył studia teologiczne w Ołtarzewie i na KUL, oraz studia filozoficzne, zakończone doktoratem w dziedzinie komunikowania społecznego, w Instytucie Mediów i Komunikacji Społecznej w Monachium (Hochschule für Philosophie).

Czytaj więcej

Autor:
ks. Łukasz Gołaś SAC/Pallotti.FM

1 2 3 77