Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

CZĘSTOCHOWA: Spotkanie jubilatów w Częstochowie

W dniach 28 i 29 września 2020 roku w Częstochowie odbyło się spotkanie kursowe ośmiu księży pallotynów, którzy otrzymali święcenia kapłańskie 14 czerwca 1970 roku; było nas czternastu. Przez 35 lat trzymaliśmy się w komplecie – nikt nie odszedł i nikt nie umarł, ale w ciągu kolejnych 15 lat zmarło pięciu naszych kursowych współbraci. Zostało nas dziewięciu: ks. Stefan Kajfasz, ks. Henryk Kazaniecki, ks. Tadeusz Łojas, ks. Piotr Marek, ks. Stefan Potoniec, ks. Stanisław Rudziński, ks. Zbigniew Stanek, ks. Karol Świostek i ks. Marian Wietrzyński.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Stanisław Rudziński SAC

OŁTARZEW: Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021

Nasza wspólnota seminaryjna uroczyście rozpoczęła nowy Rok Akademicki 2020/21. Podczas wspólnotowej jutrzni prefekt studiów ks. Michał Siennicki SAC pokreślił potrzebę stawiania sobie pytania o nasze dary i konieczności ofiarowania ich dla większej chwały Bożej. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik, dziekan Wydziału Teologicznego UKSW. Podczas wygłoszonej homilii podkreślił (idąc za myślą Teodoreta z Cyru), że Bóg udziela łaski tym, którzy dążą do dobrych celów. Tym dobrym celem, ku któremu kierujemy dziś nasze oczy, jest formacja seminaryjna przygotowująca do realizacji konkretnego powołania – do bycia kapłanem i osobą konsekrowaną. Mówił także o tym, że sercem seminarium jest kaplica, a nie sala wykładowa.

Czytaj więcej

Autor:
kl. Mateusz Wasiński SAC

ZAK: Dni skupienia

Dom Misyjny Księży Werbistów w Laskowicach nie przyjmuje grup rekolekcyjnych z powodu ograniczeń epidemicznych. W tej sytuacji zamiast rekolekcji odbyły się lokalne dni skupienia dla wspólnot ZAK Królowej Apostołów w następujących miejscach i terminach: w Brodnicy 7 września, w Ciechocinku 10 września, w Solcu Kujawskim 11 września, w Kcyni 12 września, 13 września w Skrzatuszu (dla wspólnoty ZAK z Wałcza), w Zakrzewie 14 września i w Malanowie 15 września.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Stanisław Rudziński SAC

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE: Pallotyński nowicjat AD 2020 rozpoczęty

Tradycyjnie w połowie września do ząbkowickiego domu zjechali się kandydaci, którzy po odbyciu postulatu w Częstochowie, zostali przyjęci do nowicjatu Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Oprócz ośmiu kandydatów z obu polskich prowincji, dotarli także kandydaci ze Słowacji wraz ze swoim magistrem – ks. Arturem Cierlickim SAC. 17 września wszyscy rozpoczęli trzydniowe rekolekcje, które prowadził ks. Wiesław Guła SAC – dyrektor Okresu Wstępnego. Była to okazja do pochylenia się nad Słowem Bożym, wdzięczności za Jego miłość powołującą każdego do nawiązania bliskiej, przyjacielskiej relacji z Nim oraz odpowiedzi na pytanie: jak mam realizować Boże powołanie w moim życiu. Oprócz konferencji i wspólnej Eucharystii, w programie ćwiczeń duchowych znalazły się prowadzone medytacje, droga krzyżowa i codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu.

Czytaj więcej

Autor:
kln. Marcin Szczepański

KIETRZ: Wprowadzenie liturgiczne nowego proboszcza

W niedzielę, 13 września, w kościele p.w. św. Tomasza Apostoła w Kietrzu miała miejsce podniosła uroczystość. Ks. Janusz Rempalski SAC został liturgicznie wprowadzony w urząd proboszcza. Wprowadzenia dokonał dziekan dekanatu kietrzańskiego, ks. Krzysztof Maciejak.

Na początku słowa powitania skierowała rada parafialna, następnie Dzieci Maryi, głos zabrali również parafianie z Przedborowej, gdzie przez ostatnie 6 lat ks. Janusz był proboszczem.

Czytaj więcej

Autor:
Współbracia z Kietrza

1 2 3 57