Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Oświadczenie

W odpowiedzi na pojawiające się pytania o status prawny ks. Łukasza Prausy informuję, iż ks. Łukasz Prausa SAC nie mieszka w domu pallotyńskim, do którego został skierowany.

Przełożeni zakonni nie mają tym samym wpływu na jego działalność, której ślady można znaleźć w mediach społecznościowych. Ks. Łukasz Prausa SAC nie pełni obecnie żadnej funkcji, która by została mu wyznaczona przez przełożonego.

Ks. Przemysław Podlejski SAC, rzecznik prasowy Prowincji Zwiastowania Pańskiego (20.01.2022 r.)

Czytaj więcej

Autor:
Ks. Przemysław Podlejski SAC

CZĘSTOCHOWA: I Ogólnopolskie Forum Bractw i Fraterni

W dniach 1-2 października 2022 roku, z inicjatywy Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji, odbędzie się w Nicei III Ogólnoeuropejskie Forum Bractw i Fraterni. Jego celem jest wzajemne poznanie, wymiana doświadczeń, a także ożywienie ich działalności na Starym Kontynencie. W ramach przygotowań do spotkania kontynentalnego, z inicjatywy arcybiskupa Adriana Galbasa SAC, w dniach 14-15 maja 2022 roku w Dolinie Miłosierdzia w Częstochowie odbyło się I Ogólnopolskie Forum Bractw i Fraterni. Na zaproszenie przewodniczącego Rady ds. Apostolstwa Świeckich przy KEP odpowiedziały liczne wspólnoty z całego kraju.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Mariusz Marszałek SAC

OŁTARZEW: Przegląd tygodnia

Jeden bus, sześciu współbraci, siedem wspólnot, dziewięćdziesiąt sześć godzin kapłaństwa i ponad tysiąc km podróży – pallotyńska objazdówka 2022. Z pewnością liczby są dość skromne, ale jakby nie było, wciąż jesteśmy u początków kapłańskiej formacji, chociaż teraz w innym charakterze.

Początki są zawsze wymagające – wymagające szczególnej troski – dlatego nie mogliśmy zacząć gdzie indziej, jak w Częstochowie. Wpierw na Jasnej Górze, pod czujnym okiem Matki, wieczorem zaś w Dolinie Miłosierdzia, przy sercu Ojca. Kolejny dzień miał dosłownie przenieść nas ku początkom formacji: odwiedziliśmy Ząbkowice Śląskie, nasz pierwszy wspólny dom.

Czytaj więcej

Autor:
„Księża na gwarancji”, to znaczy Neoprezbiterzy 2022

OŁTARZEW: Święcenia prezbiteratu 2022

W sobotę 7 maja, sześciu pallotyńskich diakonów: Krzysztof, Rafał, Andrzej, Bartosz, Paweł i Maksim, przyjęło z rąk ks. arcybiskupa Stanisława Gądeckiego święcenia w stopniu prezbiteratu. Uroczystość ta zgromadziła w kościele seminaryjno-parafialnym w Ołtarzewie wielu gości z Polski i zagranicy, szczególnie rodziny nowo wyświęconych prezbiterów, księży posługujących w ich rodzinnych parafiach oraz wielu współbraci pallotynów. Metropolita poznański w homilii przypomniał biblijne pochodzenie sakramentu kapłaństwa oraz wskazał na fizyczne oraz duchowe znaczenie Eucharystii, powołując się również m.in. na Platona czy tradycję semicką.

Czytaj więcej

Autor:
kl. Mateusz Wasiński SAC

CZĘSTOCHOWA: Sympozjum Bożego Miłosierdzia

Tradycyjnie, w sobotę przed Niedzielą Miłosierdzia, odbyło się Sympozjum Bożego Miłosierdzia. Tegoroczne spotkanie zatytułowane było: „Alicja Lenczewska – cicha apostołka Bożego Miłosierdzia”. W ramach sympozjum referaty zaprezentowali następujący prelegenci: Sławomir Kruk (trzeci zakon karmelitów bosych), ks. Marek Brożyna SAC oraz s. Maria Druch CSA. Nie zabrakło miejsca na pytania od licznie przybyłych słuchaczy, nie tylko z Częstochowy.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Mariusz Marszałek SAC

1 2 3 72