Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Ochrona dzieci i młodzieży

OCHRONA DZIECI I MŁODZIEŻY
PRZED WYKORZYSTANIEM SEKSUALNYM

Delegat przełożonego prowincjalnego ds. ochrony dzieci i młodzieży

ks. dr Janusz Łuczak SAC
tel.: (58) 326 07 30
e-mail: odm_delegat@sac.org.pl

Duszpasterz do pomocy ofiarom wykorzystania seksualnego, ich rodzinom i wspólnotom kościelnym

ks. dr Przemysław Podlejski SAC
tel.: (22) 722 10 24
e-mail: odm_duszpasterz@sac.org.pl

 

ZASADY ochrony małoletnich