Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Szczecin

DOM STOWARZYSZENIA

ul. Świętego Ducha 9
skr. poczt. 658
70-205 Szczecin 2

tel.: (91) 434 35 02
tel./faks: (91) 433 53 02 (rektor)

e-mail: nadodra@sac.org.pl
http: www.pallotyni-szczecin.pl

konto:

PKO BP S.A. O/SZCZECIN
96 1020 4795 0000 9102 0079 3539

PARAFIA P.W. ŚW. JANA EWANGELISTY

adres: jak dom Stowarzyszenia
e-mail: jan.ewangelista@sac.org.pl

konto:

PKO BP S.A. O/SZCZECIN
78 1020 4795 0000 9602 0079 3521