Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Austria

Hauptplatz 11 3714
Sitzendorf an der Schmida
Austria