Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Poznań

DOM STOWARZYSZENIA

ul. Przybyszewskiego 30
60-357 Poznań

tel.: (61) 867 52 33, 862 07 20

e-mail: poznan@sac.org.pl

adres do korespondencji:

ul. Przybyszewskiego 30
skr. poczt. 23
60-959 Poznań 2

konto:

PEKAO S.A. I/O POZNAŃ
21 1240 1747 1111 0010 0556 9156

PARAFIA P.W. ŚW. WAWRZYŃCA, MĘCZENNIKA

ul. Przybyszewskiego 30
60-357 Poznań

tel.: (61) 867 21 61, 867 21 17
tel.: (61) 862 07 23 (proboszcz)

e-mail: wawrzyniec@sac.org.pl
http: www.poznan.pallotyni.info

konto:

Bank Pekao
86 1240 1747 1111 0010 7238 2168