Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Warszawa

DOM STOWARZYSZENIA

ul. Pszczyńska 39a/41
skr. poczt. 24
03-548 Warszawa 24

tel.: (22) 678 42 17