Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Ochrona danych

OCHRONA DANYCH

Prowincjalny Inspektor Ochrony Danych

ks. Janusz Łuczak SAC
tel.: (61) 867 52 33
e-mail: piod@sac.org.pl