Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

KIELCE: Sesja formacyjna o duszpasterstwie młodzieży

Autor:
ks. Maksim Bolandz SAC

W dniach 8-10 kwietnia br. na Karczówce w Kielcach odbyła się sesja formacyjna dla księży, którzy otrzymali święcenia kapłańskie w latach 2019-2023 oraz braci składających w tych latach wieczną konsekrację. Sesję poprowadził o. Tomasz Maniura OMI, założyciel Oblackiego Duszpasterstwa Młodzieży NINIWA. Tematem wiodącym tegorocznej sesji formacyjnej było duszpasterstwo młodzieży, a mianowicie odpowiedź na pytanie: „Jak być duszpasterzem młodzieży?”.

W trakcie poszczególnych spotkań z księżmi i braćmi zostały omówione i zaprezentowane nie tylko konkretne inicjatywy duszpasterskie dla młodzieży, lecz także styl i etapy budowania relacji z młodym pokoleniem. Podkreślono konieczność bycia z młodym człowiekiem, stworzenie atmosfery sprzyjającej całościowemu rozwojowi młodych ludzi (sfera fizyczna, psychiczna, duchowa) oraz pielęgnowanie oddolnych inicjatyw, które mogą stać się katalizatorem do wspólnego działania na rzecz duszpasterstwa młodzieży.

Tegoroczna sesja formacyjna pozwoliła na nowo odkryć i pogłębić sens i wartość duszpasterstwa młodzieży, która – jak to mówił św. Jan Paweł II – jest „nadzieją Kościoła”.