Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Łódź

DOM STOWARZYSZENIA

ul. Łagiewnicka 197/201
91-863 Łódź

tel.: (42) 659 48 73
tel./faks: (42) 616 81 70 (rektor)

e-mail:  dom_lodz@sac.org.pl

konto:

PKO BP S.A. I O/ŁÓDŹ
19 1020 3352 0000 1202 0114 7446

PARAFIA P.W. ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO

adres: jak dom Stowarzyszenia

e-mail: parafia_lodz@sac.org.pl

WWW: www.pallotyni-lodz.pl