Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

CZĘSTOCHOWA: Sympozjum Bożego Miłosierdzia

Autor:
ks. Mariusz Marszałek SAC

Tradycyjnie, w sobotę przed Niedzielą Miłosierdzia, Sekretariat ds. Bożego Miłosierdzia organizuje w Dolinie Miłosierdzia sympozjum Bożego Miłosierdzia. Tytuł tegorocznego sympozjum brzmiał: „… dusza, która czcić będzie ten Obraz, nie zginie (Dz. 48)”. Wybór tematu nie był przypadkowy. W tym roku przypada bowiem 90. rocznica namalowania pierwszego wizerunku Jezusa Miłosiernego przez wileńskiego malarza Eugeniusza Kazimirowskiego. Jubileusz był okazją do zaprezentowania historii oraz teologii obrazu Najmiłosierniejszego Zbawiciela.

Uczestnicy sympozjum wysłuchali trzech referatów. Pierwszy z nich zatytułowany: „Historia pierwszego obrazu Jezusa Miłosiernego pędzla Eugeniusza Kazimirowskiego” zaprezentowała s. dr Teresa Szałkowska ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego. Następnie swoje wystąpienie miał prof. dr hab. Zbigniew Treppa z Uniwersytetu Gdańskiego. Wygłosił on referat pt.: „Patrzeć na Przebitego z Całunu i obrazu Miłosierdzia Bożego”. Ostatni wystąpił ks. dr Piotra Szweda MS z prelekcją pt.: „Obraz Jezusa Miłosiernego Adolfa Hyły”. Następnie miała miejsce ożywiona dyskusja, w której szukano odpowiedzi na pytania dotyczące różnych aspektów poprawności teologicznej wizerunków obrazu Jezusa Miłosiernego.

Po przerwie obiadowej uczestnicy sympozjum spotkali się na wspólnej modlitwie koronką do Bożego Miłosierdzia, a następnie uczestniczyli we Mszy św., którą sprawowali ks. dr Mariusz Marszałek SAC oraz ks. dr Piotr Szweda MS. W homilii Sekretarz ds. Miłosierdzia Bożego Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAC zwrócił uwagę na niedowiarstwo apostołów, którym trudno było przyjąć prawdę o Zmartwychwstaniu Chrystusa. Ta ludzka słabość nie była jednak przeszkodą dla Jezusa, który przy każdym objawieniu potwierdzał swój wcześniejszy wybór oraz wzywał swoich uczniów do głoszenia Dobrej Nowiny. Podobnie i my jesteśmy zaproszeni do ufności w bezgraniczną miłosierną miłość Boga, która jest większa od każdej ludzkiej słabości – zachęcał kaznodzieja.