Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Zarząd Prowincjalny

Zarząd Prowincjalny Prowincji Zwiastowania Pańskiego

 

Przełożony Prowincjalny

Ks. Adam Kamizela SAC

I Radca Prowincjalny

 

Radcy Prowincjalni

Ks. Zbigniew Rembisz SAC
Ks. Marek Chmielniak SAC
Ks. Wojciech Więcław SAC

Administrator Prowincjalny

Ks. Piotr H. Jankowski SAC

Sekretarz Prowincjalny

Ks. Andrzej Śliwka SAC

Kontakt:

ul. Przybyszewskiego 30
60-357 Poznań

tel.: (61) 867 52 33

e-mail: sac@sac.org.pl

Konto:

PEKAO SA
82 1240 1747 1111 0010 0264 0113