Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Zarząd Prowincjalny

Zarząd Prowincjalny Prowincji Zwiastowania Pańskiego

 

Przełożony Prowincjalny

Ks. Adrian Galbas SAC

I Radca Prowincjalny

Ks. Adam Kamizela SAC

Radcy Prowincjalni

Ks. Zbigniew Rembisz SAC
Ks. Marek Chmielniak SAC
Ks. Wojciech Więcław SAC

Administrator Prowincjalny

Ks. Piotr H. Jankowski SAC

Sekretarz Prowincjalny

Ks. Andrzej Śliwka SAC

Kontakt:

ul. Przybyszewskiego 30
60-357 Poznań

tel.: (61) 867 52 33

e-mail: sac@sac.org.pl

Konto:

PEKAO SA
82 1240 1747 1111 0010 0264 0113