Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Zarząd Prowincjalny

Zarząd Prowincjalny Prowincji Zwiastowania Pańskiego

 

Przełożony Prowincjalny

Ks. Zdzisław Szmeichel SAC

I Radca Prowincjalny

 

Radcy Prowincjalni

Ks. Zbigniew Rembisz SAC
Ks. Adam Kamizela SAC
Ks. Wojciech Więcław SAC
Ks. Przemysław Podlejski SAC

Administrator Prowincjalny

Ks. Sławomir Maizner SAC

Sekretarz Prowincjalny

Ks. Andrzej Śliwka SAC

Kontakt:

ul. Przybyszewskiego 30
60-357 Poznań

tel.: (61) 867 52 33

e-mail: sac@sac.org.pl

Konto:

PEKAO SA
82 1240 1747 1111 0010 0264 0113