Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Dofinansowanie z fundacji ORLEN

Dofinansowano ze środków Fundacji ORLEN

Prowincja Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego  (Księża Pallotyni) informuję, że:

Fundacja ORLEN z siedzibą w Płocku wsparła kwotą 100 000 zł (sto tysięcy złotych) Prowincję Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego z siedzibą w Poznaniu w celu realizacji projektu pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno-technicznym przy Szkole Pallotyńskiej w Chełmnie”, obejmującego wykonanie wykończeniowych prac budowlanych.