Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Ochrona dzieci i młodzieży

OCHRONA DZIECI I MŁODZIEŻY
PRZED WYKORZYSTANIEM SEKSUALNYM

Delegat przełożonego prowincjalnego ds. ochrony dzieci i młodzieży

ks. dr Janusz Łuczak SAC
tel.: +48 696 187 768
e-mail: odm_delegat@sac.org.pl

Duszpasterz do pomocy ofiarom wykorzystania seksualnego, ich rodzinom i wspólnotom kościelnym

ks. dr Przemysław Podlejski SAC
tel.: +48 604 297 955
e-mail: odm_duszpasterz@sac.org.pl

 

ZASADY ochrony małoletnich