Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Państwowe Fundusze Celowe

ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

 

 

Prowincja Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego  (Księża Pallotyni) informuje, że:

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno-technicznym przy Szkole Pallotyńskiej w Chełmnie dofinansowana jest ze środków państwowego funduszu celowego – Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1.000.000 zł oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1.997.000,00 zł, a także ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w kwocie 700.000 zł – dotacja celowa.

Całkowita wartość zadania została określona na kwotę 3.995.949,00 zł

Nazwa zadania ustawowego finansowanego przez PFRON to „Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333, z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”.

Celem zadania było stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności edukacyjnej dzieci i młodzieży poprzez budowę sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-technicznym zlokalizowanej przy Liceum i Szkole Podstawowej Księży Pallotynów w Chełmnie. Wybudowana sala posiada pełnowymiarowe boisko do koszykówki, pełnowymiarowy kort tenisowy, pełnowymiarowe boisko do siatkówki oraz pełnowymiarowe boiska do badmintona. Powstała w ramach zadania infrastruktura służyć będzie zarówno uczniom szkoły Pallotyńskiej, ale i również wszystkim mieszkańcom miasta i pobliskich miejscowości, w tym i osobom z niepełnosprawnościami. Obiekt ten jest bowiem w pełni dostosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.