Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Białoruś: 20-lecie konsekracji kościoła p.w. Trójcy Świętej w Berezie

Autor:
ks. Dzianis Kryvanosau SAC

Pierwsze zapiski o Berezie pochodzą z 1477 roku, kiedy jej pierwsi właściciele – Jan i Barbara Gamszej – zbudowali tutaj kościół p.w. Trójcy Świętej, który został zniszczony w czasach komunizmu. W 1998 roku, na wjeździe do Berezy od strony Iwacewicz, został zbudowany kościół o takim samym wezwaniu. Nowy kościół konsekrował Kardynał Kazimierz Świątek – jedyny mający w tym okresie tak wysoką funkcję we Wschodniej Europie.

27 maja br. o godz. 9.00 w naszym kościele w Berezie, w uroczystość Najświętszej Trójcy – w dniu odpustu parafii, świętowaliśmy jubileusz 20-lecia konsekracji świątyni i I komunię świętą 10. dzieci, które do tego ważnego wydarzenia przygotowała s. Olga Rynkiewicz SAC. W tym wieloaspektowym świętowaniu wzięli udział: ks. Stanislau Vashkevich SAC – delegat Delegatury św. Michała Archanioła na Białorusi, ks. Paweł Rudźman z Baranowicz i br. Andrzej Żurko OCD – obaj rodem z Berezy, a także goście z Mińska, Brześcia, Pińska, Biełaziorska, Sichniewicz i miejscowi parafianie. W czasie świątecznej liturgii ks. Uladzimir Bukliarevich SAC – proboszcz parafii, podkreślił ważną rolę ks. Andrzeja Marca SAC, który w tak trudnych czasach z pomocą parafian i wielu sponsorów zbudował tutejszy kościół, podziękował za jego troskę, włożony trud i gorliwą kapłańską służbę. Obecnie ks. Andrzej pracuje w parafii w Briańsku na terenie Rosji. Nasi parafianie z wdzięcznością pamiętają o ks. Andrzeju i często go wspominają. Proboszczami w tutejszym kościele na przestrzeni 20-lecia byli: ks. Włodzimierz Mozolewski SAC, ks. Andrzej Marzec SAC, ks. Piotr Kubicki SAC, ks. Stanislau Vashkevich SAC i aktualnie posługujący ks. Uladzimir Bukliarevich SAC, któremu pomaga wikariusz ks. Dzianis Krywanosau SAC.

Słowa największej wdzięczności były adresowane do najstarszych parafian, którzy zachowali wiarę i przekazali ją swoim dzieciom, wnukom i prawnukom, a także pomogli w budowie kościoła. Przykładem takiej nieugiętej wiary jest pani Kazimiera Nowik, mieszkanka Samojłowicz, która przechowała wszystkie cenne przedmioty ze zrujnowanego w latach 60-tych kościoła, przyjmowała w swój dom księży, parafian i dokładała wszelkich starań, aby w Berezie powstał nowy kościół. Liturgia Eucharystyczna zakończyła się uroczystą procesją wokół kościoła.

Przedłużeniem jubileuszowego świętowania był parafialny festyn o godz. 15.00, który zgromadził ponad 200. parafian. W oficjalnej części ks. Uladzimir Bukliarevich SAC przywitał wszystkich zebranych, podziękował szczególnie najstarszym parafianom za wielki wkład w budowę i rozwój naszego kościoła. Irena Muzyka i ks. Paweł Rudźman przedstawili historię kościoła, a kierowane do zebranych słowa były przeplatane śpiewem dzieci i parafialnego chóru, oraz recytacją wierszy o naszym kościele i jego historii, napisanych przez Helenę Uściłowską-Kozłowicz. Prowadzący spotkanie przekazali zebranym, że w czasie 20. lat istnienia kościoła zostało ochrzczonych 327. dzieci, 251. par przyjęło sakrament małżeństwa, 145. osób przystąpiło do sakramentu bierzmowania, 254. osoby przyjęły I komunię świętą, miało miejsce 16. pieszych pielgrzymek do Łagiszyna, były pielgrzymki do Gudagaja, Bucławia, Częstochowy i Rzymu.

Zespół muzyczny CROSSWAY z Baranowicz, pod przewodnictwem ks. Pawła Rudźmana, wykonał wiele religijnych pieśni, wychwalających Boga za Jego dobrodziejstwa. Słowa dobrych życzeń przekazał wszystkim zebranym ks. delegat Stanislau Vashkevich SAC, podziękował tym, którzy włożyli wkład w budowę świątyni, która stała się miejscem centralnym dla wszystkich katolików Berezy; życzył parafianom, aby Bóg obdarzył ich pokojem, zdrowiem i zawsze towarzyszył im i ich bliskim w codziennym życiu. W imieniu parafian z Biełazierska słowa winszowania wypowiedziała Inga Żałudka.

W darze wdzięczności nasi kapłani otrzymali bukiety białych róż, a dzieci wypuściły w błękitne niebo białe balony, jako symbol czystości intencji i wszelkich zamierzeń wiernych, którzy przeżywają życie z Bogiem, z Jego słowem i świadczą o tym w swoim środowisku.

W dalszej części festynu zgromadzeni mogli skorzystać ze smacznej zupy rybnej z karpia, ugotowanej przez naszych parafian w kuchni polowej, pieczonych kiełbasek na ognisku, wielu słodkich wypieków, które przygotowali członkowie ZAK i s. Elżbieta Tkacz SAC, a dzieci radowały się skokami na batucie.

Wspólne świętowanie pokazało nam wszystkim, jak wiele łask wyświadczył nam Bóg na przestrzeni tych 20. lat, jaką radością jest dla nas to, że mamy swój kościół, do którego możemy codziennie przychodzić na modlitwę, ale też doświadczyliśmy mocy tego żywego kościoła, jakim jesteśmy my – parafianie z Berezy i okolic.