Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Białoruś: Kanoniczna wizytacja Delegatury św. Michała Archanioła

Autor:
Dzianis Kryvanosau SAC

W dniach od 17 do 25 kwietnia 2018 roku w Delegaturze św. Michała Archanioła odbyła się wizytacja kanoniczna, którą przeprowadzili: ks. Adam Kamizela SAC – wiceprowincjał Prowincji Zwiastowania Pańskiego oraz ks. Piotr H. Jankowski SAC – administrator prowincjalny. Księża odwiedzili współbraci w: Mińsku, Tołoczynie, Żłobinie, Rogaczowie, Berezie, Hermaniszkach i Woronowie. Podczas spotkań wizytacyjnych omawiane były różne tematy dotyczące życia i naszej pallotyńskiej posługi na Białorusi. Obecnie w delegaturze pracuje 14 księży.

W ostatnim dniu wizytacji wszyscy współbracia z delegatury zebrali się w Centrum Caritas archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej. Na początku była Msza św., której przewodniczył i wygłosił homilię ksiądz wiceprowincjał Adam Kamizela SAC. Homilista odwołał się do liturgii Wielkiego Czwartku, gdzie Chrystus obmywał nogi uczniom. Ksiądz wiceprowincjał zwrócił uwagę na trzy aspekty miłości: miłość wzajemna, nieprzyjaciół i braci. Ostatnia miłość okazuję się najtrudniejsza do spełnienia.

Po Eucharystii odbyło się spotkanie podsumowujące wizytację kanoniczną. Ksiądz wiceprowincjał podsumowując wizytację, podzielił się swoimi wrażeniami, tym bardziej, że był pierwszy raz na Białorusi. Podziękował współbraciom za realizowanie pallotyńskiego charyzmatu w Kościele na Białorusi, za duszpasterską posługę w prowadzonych parafiach i za wszelkie inicjatywy na rzecz moralnego, religijnego i socjalnego rozwoju tutejszych społeczności. Zachęcał do działalności gospodarczej.

Na zakończenie spotkania Ksiądz wiceprowincjał pobłogosławił wszystkich współbraci na dalszą kapłańską posługę w duchu pallotyńskim.