Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

BIAŁORUŚ: Pallotyńskie spotkanie młodzieży w Żłobinie 2020

Autor:
ks. Dzianis Kryvanosau SAC

W dniach od 7 do 11 stycznia br. młodzież z pallotyńskich parafii z: Woronowa, Hermaniszek, Berezy, Tołoczyna, Rogaczowa i Żłobina przeżywała Pallotyńskie Spotkanie Młodzieży. Już po raz czwarty spotkaliśmy w Żłobinie. Młodzież z wielką niecierpliwością oczekiwała tegorocznego spotkania. Na każdy dzień była zaplanowana inna konferencja. Pierwszego dnia wygłosił ją ks. Stanislau Vaschkevich SAC, który mówił młodzieży na temat: „AIDS – dżuma XXI wieku”. Rzecznik informacyjny w Ragaczowie, pani Iryna Makaranko, opowiedziała o odpowiedzialności nieletnich w odniesieniu do poszczególnych artykułów kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń administracyjnych Republiki Białorusi. S. Małgorzata Szuszkiewicz MC w swoim wystąpieniu zaproponowała, by zastanowić się nad tematem: „Powołanie do świętości.”

Spotkanie było doskonałą okazją do dzielenia się swoją wiarą z innymi, a także nauczenia się czegoś od innych, aby zmieniać się na lepsze.

Młodzież była bardzo wdzięczna tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wzięli udział w zorganizowaniu i prowadzeniu spotkania. Szczególne podziękowania młodzi skierowali do księży: ks. Aleha Hryharovicha SAC, ks. Iosifa Parfianovicha SAC, ks. Dzianisa Kryvanosaua SAC i ks. Yauhenija Eismonta SAC oraz siostry pallotynki Natalii Dremo SAC. Dzięki ich wielkiemu zaangażowaniu ten czas pozostanie na długo w pamięci i sercach młodych ludzi.