Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

BIOGRAM – Ks. Stanisław Matuszewski SAC

Autor:
ks. Stanisław Tylus SAC

Dnia 23 czerwca 2022 roku
w wieku 94 lat i 68 lat kapłaństwa
zmarł nasz Współbrat Ks. Stanisław Matuszewski SAC

Ks. Stanisław Matuszewski SAC urodził się 18 października 1927 r. w Kurzejgórze Nowej w pow. Kościan, w rodzinie rolników Ludwika i Franciszki z d. Buksalewicz. Sakrament chrztu przyjął 30 października tego roku w parafii Kościan (archidiecezja poznańska). Rodzina Matuszewskich liczyła sześcioro dzieci. Stanisław ukończył pięć klas w miejscowej szkole powszechnej. Podczas okupacji niemieckiej został wraz z rodziną wysiedlony z gospodarstwa i pracował jako pasterz u niemieckiego gospodarza. Po wojnie uczęszczał do Państwowego Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Kościanie, które ukończył w czerwcu 1948r.

Pod wpływem lektury pism katolickich, a zwłaszcza „Kalendarza Królowej Apostołów” i książki ks. Alojzego Majewskiego SAC „Podróż misyjna do Afryki”, zrodziło się w nim powołanie do kapłaństwa. W swoim życiorysie pisał o tym w 1948 r.: „Od wczesnej młodości czułem powołanie do stanu duchownego. Ostatnia decyzja poświęcenia się stanowi duchownemu zapadła podczas minionej wojny. Pragnąłbym poświęcić się pracy duszpasterskiej jako misjonarz wśród narodów pogańskich”.

Realizując swoje pragnienia w sierpniu 1948 r. wstąpił w Ołtarzewie do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni). W Ołtarzewie odbył też nowicjat, a w latach 1949-54 studia filozofii i teologii. Na ręce ks. prowincjała Stanisława Czapli złożył w Wadowicach na Kopcu pierwszą konsekrację – 15 sierpnia 1950 r. i wieczną w Ołtarzewie – 18 czerwca 1953 r. Święcenia kapłańskie przyjął w Ołtarzewie – 13 czerwca 1954 r. z rąk bpa Zygmunta Choromańskiego, biskupa pomocniczego warszawskiego i sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski.

Po ukończeniu roku pastoralnego został przydzielony do pracy duszpasterskiej w Częstochowie, gdzie pracował do 1972 r., z roczną przerwą, kiedy w latach 1964-65 przebywał w Wadowicach. Kolejne dwa lata, 1972-74, udzielał się w pracy duszpasterskiej w Wałbrzychu, a następnie został skierowany do Otwocka, gdzie dalej realizował swoje kapłaństwo w pracy duszpasterskiej. Był tam promotorem powołań i wicerektorem domu. Ostatnią jego placówką były Ząbkowice Śląskie, gdzie od 1983 r. działał w duszpasterstwie współpracowników. We wspólnocie ząbkowskiej obchodził złoty jubileusz kapłaństwa i jubileusz 60-lecia.

Wieczorem 15 czerwca 2022 r. ks. Stanisław trafił do szpitala w Kłodzku. Tam też, na Oddziale Neurologii, zakończył swoją ziemską pielgrzymkę 23 czerwca 2022 r. po godz. 18.00. Odszedł w 95 roku życia, przeżywszy 72 lata konsekracji w Stowarzyszeniu i 68 lat w kapłaństwie.

Ks. Stanisław był pracowitym, cichym i oddanym kapłanem. Pragnął być zwyczajnym, ale dobrym kapłanem, co wyrażał jeszcze przed wstąpieniem do nowicjatu, kreśląc swój życiorys: „jestem przeświadczony, że jedynie w tym stanie nie tylko znajdę szczęście i zadowolenie, ale przyniosę Bogu chwałę, a duszom ludzkim pożytek”. Ks. Stanisław szanował każdego człowieka, którego spotykał na swojej drodze życia. Będąc człowiekiem wrażliwym i otwartym na innych miał łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi i szybko ich sobie zjednywał, ponieważ umiał ich słuchać.