Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Poznań: Święto patronalne pallotyńskiej Prowincji Zwiastowania Pańskiego

Dnia 25 marca 2019 roku, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, poznańska prowincja pallotynów obchodziła swoje święto patronalne. O godz. 12.00 w kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca i św. Wincentego Pallottiego odprawiona została Msza św., której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Fabrizio Vantini, wikariusz generalny diecezji Arezzo – Cortona – Sansepolcro (Włochy).

Czytaj więcej

Autor:
dk. Szymon Pakuła SAC

Ząbkowice Śląskie: Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP – ,,błogosławionego między mężczyznami’’

19 marca – ta data każdego roku nabiera szczególnego znaczenia w liturgicznym kalendarzu Kościoła, z racji na przeżywaną wówczas uroczystość św. Józefa. Wyjątkowy charakter tego liturgicznego obchodu dopełniła w tym roku obecność w ząbkowickiej wspólnocie niecodziennych gości: ks. Waldemara Pawlika SAC – wiceprowincjała pallotyńskiej Prowincji Chrystusa Króla oraz ks. Piotra Jankowskiego SAC – administratora Prowincji Zwiastowania Pańskiego.

Czytaj więcej

Autor:
kln. Dariusz Szczepanik

Poznań: Jubileusz 70-lecia konsekracji br. Stanisława

W uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, dnia 19 marca 2019 roku, poznańska wspólnota księży i braci pallotynów świętowała jubileusz 70-lecia konsekracji br. Stanisława Iwanowskiego SAC.

Punktem centralnym tego wydarzenia była wspólnotowa Msza św., sprawowana o godz. 12.00 w kaplicy domowej, której przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz prowincjał Adrian Galbas SAC. Na jubileusz przybyła również rodzina brata Stanisława: siostrzenica z mężem oraz współbracia ze wspólnoty w Szczecinie: ks. Piotr Bieniek SAC i br. Michał Rychert SAC.

Czytaj więcej

Autor:
dk. Szymon Pakuła SAC

Ząbkowice Śląskie: Zakończenie Zebrania Prowincjalnego

Wspólnotowa jutrznia, to pierwszy punkt porządku dnia w czasie Zebrania Prowincjalnego.

Obrady, które odbyły się przed południem, były jednocześnie zakończeniem IX Zebrania Prowincjalnego naszej prowincji.

W czasie ostatniej sesji obrad były dyskutowane ostatnie wnioski, została wybrana Komisja ds. Pośrednictwa i Arbitrażu, oraz zatwierdzono treść niezbędnych dokumentów. Na zakończenie głos zabrał przewodniczący Zebrania, Ksiądz Prowincjał, podsumowując minione pięć dni intensywnej pracy.

Czytaj więcej

Autor:
Komisja prasowa

Ząbkowice Śląskie: Zebranie Prowincjalne – dzień 4

Podobnie jak wczoraj, czwarty dzień Zebrania Prowincjalnego został rozpoczęty modlitwą brewiarzową; poranne zaś obrady – prelekcją regionała Regii Miłosierdzia Bożego we Francji ks. Alexandra Pietrzyka SAC. Ksiądz Pietrzyk przedstawił aktualną sytuację Pallotynów pracujących we Francji i w Wietnamie.

Czytaj więcej

Autor:
Komisja prasowa

1 17 18 19 20 21 27