Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

KUBA

Koncert

W dniu 17 stycznia wraz z kilkoma parafianami mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w koncercie, zorganizowanym przez Ambasadę Polską. Wśród zaproszonych gości był maestro Marian Sobula z Krakowa, maestra Zenaida Romeu, maestra Rosa Garcia Oropesa, kompozytorka i pianistka Cubana.

Czytaj więcej

Autor:
Współbracia z Kuby

Białoruś

Spotkanie w Woronowie

W czasie trwania świąt Bożego Narodzenia w wronowskiej parafii odbyło się spotkanie opłatkowe rodziców osób powołanych, w którym wzięli udział rodzice księży, sióstr i kleryków którzy pochodzą z parafii w Hermaniszkach i Woronowie. Spotkaniu przewodniczył tradycyjnie ksiądz proboszcz Andrzej Witek SAC. Zwyczajowo, jak to przy każdym opłatku, został odczytany fragment Ewangelii i po wspólnej modlitwie każdy z każdym połamał się opłatkiem, wypowiadając życzenia. Następnie usiedliśmy przy wspólnym stole i przy herbacie stworzyliśmy miłą atmosferę rodzinną, rozmawiając i dzieląc się wspomnieniami, opowiadając również, co słychać u dzieci rodziców, którzy w tym czasie razem ze swymi rodzinami parafialnymi przeżywają święta z dala od domów rodzinnych. Śpiewając kolędy nawet nie zauważyliśmy, jak w tej ciepłej atmosferze upłynęło dużo czasu. Na końcu pomodliliśmy się o nowe powołania, a ksiądz proboszcz poinformował o nowym powołaniu do sióstr pallotynek – naszej parafianki Aleny Yurszo.

Czytaj więcej

Autor:
Współbracia z Białorusi

Włochy: Święty Wincenty Pallotti już od roku w San Leo…

22 stycznia to dla członków Stowarzyszenia i Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego czas świętowania i przede wszystkim dziękczynienia, że Bóg, Miłość Nieskończona, zechciał ukazać swą chwałę obdarzając łaską świętości księdza Wincentego Pallottiego – naszego Ojca Założyciela.

Wspólnota pallotyńska, już od roku posługująca w Arezzo-San Leo, po raz drugi przeżywała wraz ze wspólnotą parafialną uroczystość św. Wincentego Pallottiego. Świętowanie w roku 2019 miało nieco inny przebieg od tego z roku ubiegłego.

Czytaj więcej

Autor:
współbracia z Arezzo

Rosja: Pani Fatimska – módl się za nami

Maryja prosi często o nawrócenie Rosji. Pragnienie Maryi chcemy i my w naszej wspólnocie pallotyńskiej – w Czelabińsku na terenie Rosji – też realizować. Wielką łaską, którą Bóg daje nam w Maryi, jest dar kopii figury Matki Bożej Fatimskiej, którą otrzymała nasza wspólnota parafialna. Figurę ofiarowało nam Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej z Zakopanego na Krzeptówkach. Tam też, w czasie wrześniowych uroczystości fatimskich, została ona poświęcona przez kardynał Roberta Saraha.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Ivan Vysotski SAC i ks. Siarhei Bildzis SAC

Białoruś: Jesienne wakacje

Od 27 października do 7 listopada br. na Białorusi w szkołach były jesienne wakacje. To dobry czas dla Kościoła, aby zorganizować dla dzieci lub młodzieży różnorakie wspólne spotkania.

Pierwsze spotkanie młodych ludzi z diecezji pińskiej odbyło się 27 października w brzeskiej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. Tematyką tegorocznego spotkania było: Zagrożenia, jakie niesie ideologia gender, dla współczesnego młodego chrześcijanina. W tym spotkaniu uczestniczyła również i nasza młodzież parafialna z Berezy. Według duszpasterza młodzieży ks. Pawła Tron, który wygłosił duchową konferencję, problematyka gender staje się coraz ważniejsza w naszych czasach i tak samo na Białorusi.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Dzianis Kryvanosau SAC

1 2 3 4 5 9