Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

CZĘSTOCHOWA: Rekolekcje dla braci zakonnych

Autor:
brj. Wojciech Bieliński SAC

W dniach 7–11 czerwca 2021 roku, w Dolinie Miłosierdzia w Częstochowie, odbyły się rekolekcje dla braci zakonnych, które poprowadził ks. Mariusz Marszałek SAC. Uczestniczyli w nich bracia ze zgromadzeń: bonifratrów, werbistów, paulistów oraz pallotynów.

Motywem przewodnim rekolekcji była historia Józefa Egipskiego, jako droga do braterstwa. Podczas konferencji mogliśmy bliżej przyjrzeć się jego relacjom rodzinnym, a następnie odnieść to do naszego życia wspólnotowego i naszych relacji braterskich. Do medytacji mogliśmy posłużyć się również fragmentami z Ewangelii, jak choćby historią braci – z przypowieści o miłosiernym ojcu. Ważną konkluzją tych rozważań było stanięcie w prawdzie wobec naszych postaw w stosunku do Boga, oraz do innych członków swoich wspólnot. Rekolekcjom sprzyjała piękna pogoda oraz starannie zadbane otoczenie Domu Rekolekcyjnego w Dolinie Miłosierdzia, co pozwalało również odetchnąć od codziennych obowiązków.