Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Częstochowa: Święto Bożego Miłosierdzia

Autor:
Wiesław Rychter SAC

W drugą niedzielę po Wielkanocy, 8 kwietnia 2018 roku, w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Częstochowie, w Święto Bożego Miłosierdzia miał miejsce odpust parafialny.

Świętowanie rozpoczęliśmy o godzinie 15.00, w godzinę Bożego miłosierdzia, w sanktuarium, gdzie miała miejsce koronka do miłosierdzia Bożego, w której polecaliśmy intencje nowenny, prosząc Boga o miłosierdzie „dla nas i całego świata”.

Uroczystej Mszy św. w nowym kościele sanktuaryjnym przewodniczył i homilię wygłosił ks. Adam Golec SAC, prokurator generalny księży pallotynów z Rzymu. W uroczystościach wzięli udział przybyli goście m. in.: generał Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, ks. Jacob Nampudakam SAC; wyższy przełożony Prowincji Zwiastowania Pańskiego, ks. Adrian Galbas SAC; regionał Regii Miłosierdzia Bożego we Francji, ks. Aleksander Pietrzyk SAC. Nie mogło zabrakną głównego gospodarza, proboszcza i kustosza sanktuarium ks. Andrzeja Partiki SAC.

Na początku Eucharystii ksiądz prowincjał powitał wszystkich przybyłych do sanktuarium kapłanów i wiernych, dziękując za wszelkie dobro uczynione na rzecz nowej świątyni. Ks. Galbas podkreślił w swojej wypowiedzi znaczenie Bożego miłosierdzia i zachęcił, aby swoje życie uczynić miłosiernym wobec innych, by można było dostrzec w nas oblicze miłosiernego Jezusa.

Podczas homilii spośród wielu głębokich stwierdzeń ks. Adam Golec, w nawiązaniu do Ewangelii, zwrócił uwagę na wiarę w miłosiernego Boga, która daje życie. Kaznodzieja podkreślił, iż istnieje potrzeba postawienia Zmartwychwstałego Pana po środku swojego życia, jak uczynił to św. Tomasz i św. s. Faustyna: „Jezu ufam Tobie”.

Po skończonej uroczyście sprawowanej Mszy św. wszyscy wierni, którzy przybyli do sanktuarium w Dolinie Miłosierdzia, mieli możliwość obejrzeć mozaiki w prezbiterium, które wykonał duchowny i artysta o. Marco Ivan Rupnik, jezuita. Następnie była okazja, by wziąć udział w piątym „Biegu Miłosierdzia”.

* * * * *

V Bieg Miłosierdzia na rzecz bezdomnych

Już po raz piąty odbył się (8 kwietnia) w Częstochowie, w parafii p.w. Miłosierdzia Bożego, Bieg Miłosierdzia na rzecz osób bezdomnych. W tym roku trasę 4 kilometrów przebiegły, przespacerowały, czy przejechały w wózkach 1652 osoby.

Impreza wpisała się w przeżywany w tym dniu doroczny odpust parafialny. Wspólne świętowanie rozpoczęło się koronką do Bożego miłosierdzia o godz.15.00. Później sprawowana była Msza św. w nowobudującej się świątyni, w prezbiterium której o. Marco Rupnik zakończył dzień wcześniej prace nad mozaiką.

Podczas rozmowy z Tygodnikiem Katolickim „Niedziela” opowiadał: „Na początku robi się rysunek w proporcji 1:1, później trzeba skopiować za pomocą kalki, a następnie na tym nakłada się kamienie”. I właśnie z tymi postaciami, naklejonymi na specjalne siatki, włoscy artyści przybyli do Częstochowy. „Całą resztę wolę tworzyć tutaj na miejscu, bo to jest bardzo ważne, by czuć architekturę tego kościoła i to otoczenie. Bo to ten klimat jest ważny i tworzy całość” – zdradził o. Rupnik. Ekipa pracowała od wczesnego rana do późnego wieczora. Dzięki temu już w Niedzielę Miłosierdzia można było uczestniczyć w Mszy św. odpustowej, sprawowanej w nowej świątyni. Eucharystię sprawowało wielu pallotynów, bowiem dzień później w Częstochowie świętowano uroczyście 25-lecie powstania Prowincji Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Oprócz księży posługujących w wielu miejscach Polski, obecny był także przełożony generalny Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, ks. Jacob Nampudakam oraz ks. Adam Golec, prokurator generalny Stowarzzyszenia, pracujący w Rzymie.

Wielu z obecnych na tej Eucharystii oraz nawiedzających przez cały dzień nowy kościół, zachwycało się i komentowało efekty pracy Włochów. Kustosz Sanktuarium, a zarazem proboszcz parafii p.w. Miłosierdzia Bożego, ks. Andrzej Partika tłumaczy: „Z miłosierdziem jest jak z tą mozaiką – jak czynimy je w pojedynkę, to jest to już niezwykłe, wartościowe i ważne, zupełnie jak te kamyczki, ale jak czynimy je razem to jest piękne, niczym cała ta mozaika”

Po Eucharystii nastąpiło wspólne przejście na teren Parku Lisiniec i tam przemierzenie zaplanowanej trasy. Na zakończenie dla wszystkich uczestników były pamiątkowe medale oraz pallotyński bigos, a także specjalne miasteczko sportowe oraz koncert ewangelizacyjny.

Idea tego wydarzenia jest taka, że różne instytucje/firmy zaprzyjaźnione z parafią zobowiązały się do przekazania na rzecz prowadzonej przez pallotynów działalności charytatywnej 5 zł za każdego uczestnika. Każda osoba zapisana na liście startowej otrzymała koszulkę z logo sponsora i biegnąc, bądź maszerując, pokonała zaplanowaną trasę.

Pierwszy Bieg Miłosierdzia odbył się w dniu kanonizacji św. Jana Pawła II (2014 r.), a pozyskane wówczas fundusze pozwoliły na wznowienie działalności kuchni na rzecz bezdomnych (ponad 400 uczestników). Rok później uczestnicy biegli w celu sfinansowania łaźni dla bezdomnych (prawie 1000 uczestników). Oba te miejsca służą do dnia dzisiejszego. Za środki pozyskane dwa lata temu wykupione zostało ponad 2,5 tys. obiadów w szkołach dla dzieci z najuboższych rodzin (1400 uczestników). Czwarty Bieg pozwolił zdobyć środki na dopłatę do recept dla seniorów. Natomiast w tym roku środki przeznaczone zostaną na wymianę okien w stołówce dla bezdomnych, która oprócz tego, że w każdy weekend i święta służy jako jadłodajnia, to w okresie zimowym pełni także rolę przytuliska i noclegowni.

Pallotyni posługujący w częstochowskiej Dolinie Miłosierdzia już od wielu lat pomagają osobom bezdomnym i będącym w trudnej sytuacji materialnej. Jednak ich posługa na rzecz drugiego człowieka nie ogranicza się tylko do tego. W ciągu roku organizują m.in.: bal Wszystkich Świętych, Szkołę dla Rodziców i Wychowawców, doroczną Parafiadę, „tatową sobotę”, „mamową sobotę” oraz parafialny kurs tańca prowadzony przez sędziego z Olimpijskiego Centrum Sportowego Tańca Towarzyskiego. Nie brakuje także inicjatyw stricte religijnych, jak np.: Sympozjum Czcicieli Miłosierdzia Bożego, spotkania kręgów biblijnych czy Msze św. dla przedszkolaków i ich rodziców. Od trzech lat odbywają się także comiesięczne Msze św. dla osób poszukujących męża/żony.

Kościół pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego usytuowany jest na zachodnim zboczu Jasnej Góry. Budowy świątyni podjęli się w roku 1949 księża pallotyni. Jej poświęcenia dokonał pierwszy ordynariusz częstochowski, ksiądz biskup Teodor Kubina. W 1952 r. umieszczono w głównym ołtarzu obraz Jezusa Miłosiernego, namalowany przez artystę malarza Adolfa Hyłę z Krakowa (tego samego, który malował obraz znajdujący się w kaplicy klasztornej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach). Oficjalnie parafia p.w. Miłosierdzia Bożego została ustanowiona w 1960 r. jako jedna z pierwszych w skali świata pod takim wezwaniem. 5 lat później miejsce to nawiedził Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński.

W 1994 r. Prymas Polski kardynał Józef Glemp i biskup José de Jesús González Hernandez z Meksyku poświęcili kaplicę polową oraz znajdującą się tam figurę Jezusa Miłosiernego. Figura jest darem Kościoła z Meksyku dla Kościoła w Polsce. We wrześniu 1996 r. ksiądz biskup Antoni Długosz wprowadził do świątyni relikwie Krzyża Świętego, przywiezione z Ziemi Świętej. Od roku 2012 kościół posiada także relikwie św. Jana Pawła II.

Obecnie do Sanktuarium przybywają pielgrzymi z Polski i świata. Potwierdzają to liczne wota, umieszczone przy obrazie Jezusa Miłosiernego, które pątnicy składają w dowód wdzięczności za otrzymane łaski.

Jolanta Kobojek, Tygodnik Katolicki „Niedziela”