Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

KONSTANCIN-JEZIORNA: Dyrektorium 2019

Autor:
ks. Przemysław Podlejski SAC

W dniach 23 czerwca – 6 lipca br. w pallotyńskim domu w Konstancinie-Jeziornie odbyło się pallotyńskie Dyrektorium. W tym roku wzięli w nim udział współbracia, którzy swoje święcenia kapłańskie (księża) lub wieczną profesję (bracia) mieli w latach 2000-2006, a także kilku współbraci, którzy we wcześniejszych latach nie mogli zadośćuczynić temu obowiązkowi.

Pierwszego pełnego dnia Dyrektorium (24 czerwca) miała miejsce msza św. z udziałem Wyższych Przełożonych obu pallotyńskich prowincji. Przewodniczył jej ks. prowincjał Zenon Hanas SAC, a homilię wygłosił ks. prowincjał Adrian Galbas SAC. Tego dnia odbyły się również spotkania z księżmi prowincjałami. Następnego dnia uczestnicy przeżywali dzień skupienia. Prowadził go o. Wojciech Jędrzejewski OP.

W kolejnych dniach odbywały się zajęcia (wykłady, prelekcje, konwersatoria, warsztaty) prowadzone przez znawców różnych dziedzin:

– o. dr Wojciech Jędrzejewski OP, Warsztaty homiletyczne;

– dr Jolanta Hajdasz, Powrót – historia abp. Antoniego Baraniaka (z projekcją filmu);

– Marek Kalka, Współpraca w ewangelizacji;

– Hanna Ostrowska-Biskot, ks. Zbigniew Kołodziej SAC, Problem uzależnień we wspólnotach zakonnych;

– Zbigniew Nosowski, Nawrócenie struktur kościelnych;

– prof. dr hab. Jan Żaryn, Problem relacji polsko-żydowskich. Historyczne tło aktualnych dyskusji;

– dr Krzysztof Tracki, Prelekcja o Witoldzie Pileckim;

– ks. dr Przemysław Podlejski SAC, Lectio divina jako element formacji ciągłej;

– ks. dr Witalij Gorbatych SAC, Nowe zasady Kościoła dot. spraw dyscyplinarnych;

– o. dr Janusz Sok CSsR, Życie konsekrowane w Polsce;

– s. Monika Jagiełło, Spotkanie z Pallottim – Duchowość to nie czapka;

– Ewa Kusz, Ochrona dzieci;

– ks. dr Bogusław Szpakowski SAC, 40+, kryzys wieku średniego;

– A. Maruda-Sperczak, Instant Influence w konfesjonale.

Czas dwutygodniowego Dyrektorium, które jest jedną z form formacji stałej (por. Prawo SAC, pkt. 308, 309) był także okazją do spotkań rekreacyjnych, rozmów, podczas których współbracia dzielili się swoimi doświadczeniami pracy w Polsce i za granicą.

Dyrektorium przygotowywane jest przez sekretariaty ds. formacji obu pallotyńskich prowincji, stąd moderatorami spotkania byli: ks. Artur Stępień SAC i ks. Przemysław Podlejski SAC.