Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Kraków: Obchody Epifanii

Autor:
dk. Dominik Gaładyk SAC

Aby świat poznał Boga, który jest nieskończoną miłością – pod takim hasłem rozpoczęły się obchody Epifanii przed uroczystością Objawienia Pańskiego. 3 stycznia 2019 r., Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. Łukasz Gołaś SAC. Celebrację poprowadził J.E. ksiądz biskup Damian Muskus OFM. Patronami tego dnia byli pallotyńscy słudzy Boży: ks. Franciszek Bryja SAC oraz ks. Franciszek Kilian SAC.

Pragniemy rozpocząć ten święty czas dla nas i dla całego świata – powiedział na rozpoczęcie rekolekcji ks. Wiesław Wilmański SAC. Proboszcz nowohuckiej parafii odczytał również List Metropolity Krakowskiego, J.E. księdza arcybiskupa. Marka Jędraszewskiego, skierowany do uczestników i organizatorów obchodów.

W homilii ks. Łukasz Gołaś SAC, dyrektor Radia Ewangelizacyjnego Pallotti.FM, powiedział: Dziś chcemy jeszcze bardziej pokazać swoją przynależność do Jezusa. Homilista mówił o rozpoznaniu Jezusa przez Jana i naszym rozpoznaniu Mesjasza. Przez grzech patrzenie jest utrudnione, ale te obchody są szukaniem Miłości – Boga. Tylko na drodze miłości możemy być prawdziwie szczęśliwi – powiedział ks. Gołaś. Nie jest to droga łatwa, ale możliwa – dodał kaznodzieja. Dyrektor mówił także o wołaniu Boga o ludzką miłość, Jego żebraniu o nią także w tych nieznanych nam ludziach. Początek Epifanii to rozpoznanie Miłości – zaznaczył ks. Gołaś.

Podczas celebracji, J.E. ksiądz biskup Damian Muskus OFM wygłosił konferencję o chrzcie świętym. Biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej zacytował na początku św. Wincentego Pallottiego: Przyjąłem chrzest, lecz nie odniosłem z niego pożytku jaki winienem odnieść. Ale chrzest Chrystusa i pełnia Ducha Świętego jaka w nim była jest moim chrztem i moją pełnią. Biskup wskazał zgromadzonym na wartość i rolę chrztu Jezusa oraz każdego z nas. Chrzest nie jest inicjatywą ludzką – mówił ksiądz biskup – ale jest odpowiedzią na inicjatywę Boga, który wychodzi naprzeciw człowieka i zaprasza do udziału w swoim życiu. Kończąc, biskup Muskus przypomniał o darze chrztu, jakim jest wspólnota Kościoła.

Znakiem towarzyszącym celebracji była woda, którą poświęcił ksiądz biskup, i w której każdy zanurzywszy palce, uczynił znak krzyża.

Miejscem obchodów jest parafia p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Nowej Hucie. Zakończy je Eucharystia, 6 stycznia 2019 r., której będzie przewodniczył ks. Zenon Hanas SAC, przełożony prowincjalny Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.