Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

KUBA: Pielgrzymka Relikwii Błogosławionej Elżbiety Sanny na Kubie

Autor:
Współbracia z Kuby

W dniu 30 czerwca 2019 roku gościliśmy w naszych wspólnotach parafialnych relikwie bł. Elżbiety Sanny, które przybyły do nas wprost od naszych współbraci z Meksyku. Relikwie bł. Elżbiety Sanny zostały uroczyście wprowadzone pod czas Mszy św., na której podczas kazania został przedstawiony jej życiorys. Po Eucharystii każdy z nas mógł ucałować relikwie.

W tym szczególnym dniu polecaliśmy w modlitwie za wstawiennictwem bł. Elżbiety Sanny całe dzieło Wincentego Pallottiego i wszystkie osoby świeckie, zaangażowane w dzieło Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.