Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

MEKSYK: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Tenango del Aire

Autor:
ks. Jarosław Chmielecki SAC

W pierwszych dniach kwietnia obchodziliśmy 18-lecie podniesienie naszego kościoła parafialnego do rangi diecezjalnego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Uroczystość odbyła się w drzwiach świątyni, przy licznym udziale wiernych. Była to niespodzianka, ponieważ powód wizyty biskupa był inny.

Niech miłosierny Pan przyjmie do swego królestwa ks. Kazimierza Czulaka, ks. Tadeusza Korbeckiego i ks. Grzegorza Szmita, a wszystkich kapłanów i braci, jak również osoby świeckie – wszystkich, którzy współpracowali w ciągu tych minionych lat i nadal współpracują w dziele szerzenia Bożego miłosierdzia, niech obdarza swoimi darami.