Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Niemcy i Szwajcaria: Wizytacja kanoniczna Przełożonego Prowincjalnego

Autor:
ks. Zbigniew Rembisz SAC

W dniach 25-28 maja br. ksiądz prowincjał Adrian Galbas SAC przeprowadził wizytację u naszych współbraci pracujących w Niemczech i Szwajcarii.

Ks. Jan Lamparski SAC od 9 lat jest proboszczem w parafii Günching, w diecezji Eichstätt w Bawarii. Ks. Jan przebywa w Niemczech od 30 lat, a od 9 z wielką gorliwością angażuje się we wszelkie prace duszpasterskie. Czas nieubłaganie mija i wprawdzie jest jeszcze młody duchem, ale wiek emerytalny zbliża się nieuchronnie, a swoje plany ks. Jan wiąże z macierzystą prowincją.

Ks. Henryk Walczak gorliwie pracujący w parafii Arbon, w diecezji Bazylea w Szwajcarii. Z radosnym apostolskim zaangażowaniem nie tylko oddaje się pracy w szwajcarskim kościele, ale również duszpasterzuje wśród miejscowej ludności. W każdą niedzielę sprawuje Eucharystię w języku polskim, spowiada naszych rodaków, oraz – w miarę potrzeb i możliwości – udziela im pomocy duszpasterskiej. W niedzielę Trójcy Świętej ks. prowincjał Adrian Galbas odprawił Mszę św. z kazaniem dla Polaków z Arbon i okolic. Podczas wizytacji była też okazja, aby podziękować w imieniu Prowincji Zwiastowania Pańskiego parafianom i ks. proboszczowi Henrykowi, za obfitą pomoc materialną, udzielaną naszym misjom i misjonarzom: na Białorusi, w Korei, Papui-Nowej Gwinei, Amazoni, Meksyku i na Kubie.

W Niemczech pracuje również ks. Richard Ritz SAC, ale ze względu na zaplanowaną wcześniej w jego parafii pielgrzymkę, wizytacja u niego odbędzie się w późniejszym terminie.