Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Sandomierz: Postulat 2018

1 sierpnia 2018 roku, podczas wspólnej Eucharystii, rozpoczęliśmy kolejny pallotyński postulat. Tego roku ma on miejsce w pallotyńskiej wspólnocie w Sandomierzu przy parafii pw. Chrystusa Króla Jedynego Zbawiciela Świata. Na nowo powstałą wspólnotę składa się 16 osób, 9 osób z Prowincji Zwiastowania Pańskiego oraz 7 osób z Prowincji Chrystusa Króla. Tradycyjnie postulat prowadzony jest przez dyrektorów Pallotyńskich Ośrodków Duszpasterstwa Powołań. W ramach wakacyjnych praktyk swoją pomocą służy kl. Pavel Zaitsau SAC.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Kamil Wolan SAC

Ołtarzew: Uroczystości pogrzebowe śp. br. Jana Bandoszka SAC

Dnia 31 lipca br. odbyły się w Ołtarzewie uroczystości pogrzebowe śp. br. Jana Bandoszka SAC. Msza św. w intencji zmarłego rozpoczęła się o godz. 11.00. Przewodniczył jej wyższy przełożony Prowincji Chrystusa Króla ks. Zenon Hanas SAC, który wygłosił także kazanie. W kazaniu ksiądz prowincjał zwrócił uwagę na cechy, którymi odznaczał się śp. br. Jan – wierność w codziennych „małych” sprawach, umiłowanie życia wspólnotowego, tęsknota za pięknem, która w istocie była tęsknotą za pełnią – za Bogiem. Przed końcowym błogosławieństwem głos zabrał wyższy przełożony Prowincji Zwiastowania Pańskiego ks. Adrian Galbas SAC. Po Eucharystii odbyła się ceremonia pogrzebowa na cmentarzu.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Przemysław Podlejski SAC

WŁOCHY: Estate Ragazzi w Arezzo San Leo

Rok szkolny we Włoszech w roku 2018 zakończył się 8 czerwca, a nowy rozpocznie się 17 września. Te jakże długie wakacje, to wielka frajda dla dzieci i młodzieży, ale przede wszystkim nie lada wyzwanie dla rodziców. Co zrobić ze swoimi pociechami przez te 3 miesiące?!

W obliczu tej swego rodzaju trudności przychodzi z pomocą (jak co roku od lat) Oratorio San Leo. Przez 4 tygodnie, od 11 czerwca do 6 lipca, w rytmie od poniedziałku do piątku, nasze Oratorium zorganizowało Estate Ragazzi, czyli półkolonie dla dzieci i młodzieży. Rodzice przyprowadzają do Oratorium swoje pociechy między 7.30 a 9.00, potem rozpoczynają się zajęcia, które trwają do godziny 16.30. Rodzice są zobowiązani odebrać dzieci do godziny 18.30. Każdego dnia w Estate Ragazzi uczestniczyła setka dzieciaków. Nad dziećmi czuwali animatorzy, którzy na co dzień związani są z Oratorium i uczestniczą w ciągu roku w spotkaniach formacyjnych.

Czytaj więcej

Autor:
Współbracia z Arezzo

ZAK: Rekolekcje w nowicjackim Wieczerniku

W dniach 15-17 czerwca br. w pallotyńskim domu w Ząbkowicach Śląskich odbyły się kolejne rekolekcje rejonowe dla członków i współpracowników ZAK z Dolnego Śląska. Uzbierało się tylko 14. osób. Minęły czasy, kiedy przed 30. laty na te rekolekcje w Bardzie Śląskim przyjeżdżało ponad 40. osób. Wielu z nich zakończyło już swój ziemski żywot, wielu choruje. Są jednak jeszcze tacy, którzy pokonują różne trudności i przyjeżdżają na rekolekcje, aby pogłębiać i umacniać swoją przyjaźń z Bogiem i rodziną pallotyńską oraz trwać na modlitwie z Maryją w duchu Wieczernika Królowej Apostołów.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Stanisław Rudziński SAC

ZAK: Wieczernik ZAK w Skrzatuszu

Wspólnota ZAK z Wałcza po raz pierwszy zaplanowała dzień skupienia w sanktuarium maryjnym w Skrzatuszu, który odbył się 11 czerwca 2018 r. Wspólnota ta ma swoje spotkania modlitewno-formacyjne w kaplicy Sióstr Elżbietanek w Wałczu 22. dnia każdego miesiąca. Tym razem umówiłem się ze wspólnotą na dzień skupienia w sanktuarium maryjnym w Skrzatuszu. O godz. 15.00 zgromadziliśmy się w pięknym zabytkowym kościele przed słynącą łaskami figurą Matki Bożej Bolesnej; zaśpiewaliśmy tradycyjne: „O Maryjo, witam Cię” i rozpoczęliśmy nasze trwanie na modlitwie z Maryją, w Jej skrzatuskim Wieczerniku. Razem z Nią uczciliśmy godzinę miłosierdzia modlitwą uwielbienia i koronką. Rozważając tajemnicę zesłania Ducha Świętego modliliśmy się o Jego dary.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Stanisław Rudziński SAC

1 38 39 40 41 42 55