Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

POZNAŃ: Wizyta ks. biskupa Szymona Stułkowskiego w Pallottinum

Autor:
ks. Zbigniew Rembisz SAC

W środę 15 stycznia 2020 roku o godz. 7.30 gościliśmy w naszej wspólnocie ks. biskupa Szymona Stułkowskiego, biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej.

Ksiądz Biskup przewodniczył uroczystej koncelebrze i wygłosił do nas okolicznościowe kazanie. Nawiązał w nim do dzisiejszych czytań mszalnych o Samuelu i jego „oto jestem”.

W Mszy św. uczestniczyli członkowie Zarządu Prowincjalnego, księża pracujący w Pallottinum, duszpasterze z parafii, pracownicy Wydawnictwa, Drukarni oraz licznie zebrani parafianie.

Dostojnego gościa na początku uroczystości przywitał ks. dyr. Zbigniew Rembisz SAC, prosząc o sprawowanie Najświętszej Ofiary w intencji dziękczynnej za okazane wszystkim łaski w minionym roku. Na zakończenie uroczystej liturgii ks. prowincjał Adam Kamizela SAC podziękował Księdzu Biskupowi za modlitwę i życzliwość wobec całej pallotyńskiej wspólnoty.

Żegnając się Ksiądz Biskup błogosławił uczestnikom liturgii i – nawiązując do naszej pallotyńskiej duchowości – rozdał pamiątkowe obrazki z wizerunkiem Królowej Apostołów.

Po Mszy św. Ksiądz Biskup udał się do pallotyńskiego refektarza na uroczyste śniadanie. W luźnej, braterskiej atmosferze mogliśmy porozmawiać z Gościem o aktualnościach z życia Kościoła, nawiedzeniu naszej archidiecezji przez Maryję w kopii Jej Jasnogórskiej Ikony, porozmawiać o niedawnych święceniach ks. biskupa Adriana oraz o naszych planach wydawniczych i podzielić się dotychczasowymi osiągnięciami.